BRAK ODPOWIEDZI TEŻ JEST ODPOWIEDZIĄ! Materiał jest ciężki, ale powinni przeczytać go wszyscy, którzy mieli nieporozumienia i spory z ZUS

Co za bezczelność, by tak obca i wroga ludziom instytucja używała znaku przyjazny urząd!
W trybie ustawy o udzielaniu informacji publicznej zadałam 12 pytań. Z czego na 6 nie otrzymałam odpowiedzi, a odpowiedź na pytanie nr 10 jest dla mnie śmiesznym bełkotem oraz wymówką.
To, że są ustawa na podstawie których ZUS obowiązany jest działać niestety nie znaczy jeszcze, że instytucja działa na podstawie prawa. Bardzo często jest tak, że pracownicy robią, co im się tylko podoba.

Są różne sposoby migania się osób reprezentujących instytucje publiczne od udzielania informacji w sprawach bardzo niewygodnych, to wiemy! W sprawie zastosowany został myk, że pytania nie spełniają wymogów, by na nie odpowiedzieć w trybie ustawy z czym się nie zgadzam.
Nie prosiłam o wykładnie prawa. Pytania dotyczą jak odpowiadający napisał wykonywania zadań, istniejących danych i faktów. Bardzo niewygodnych faktów dla ZUS, świadczących o uporczywym naruszaniu prawa.

Pytanie 5 dotyczy manipulacji przy kwalifikowaniu spraw i ustalaniu właściwości jednostki organizacyjnej uprawnionej do wydawania decyzji.
Gdyby nie dopuszczano się manipulacji, to sprawa o określenie wysokości zadłużenia nie jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych tylko jest to sprawa majątkowa. Co dalej skutkuje tym, że decyzji nie mogą wydawać terenowe jednostki organizacyjne ZUS (organy rentowe), tylko takie uprawnienia ma ZUS z siedzibą w Warszawie, co dalej skutkuje inną drogą odwoławczą niż do sądów ubezpieczeń społecznych, gdzie część sędziów nie sprawdza uprawnień do wydania decyzji, zatwierdza stworzone w sposób sztuczny długi bez dowodów na podstawie fragmentów akt.
Przypuszczam, że w innych sądach osoby reprezentujące ZUS nie miały by tak łatwo. Dlatego proceder trwa w najlepsze.

Pytanie 6 dotyczy działania bez podstawy prawnej przy wydawaniu decyzji wstecz i naruszaniu jednej z podstawowych zasad państwa prawa, pewności prawnej.
Działają samowolnie z naruszeniem między innymi art. 7 Konstytucji, art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego i niszczą ludzi bez ograniczeń jeszcze bezczelnie twierdzą, że działają na podstawie prawa. Nie działają na podstawie prawa, bo nie ma takiego prawa, by decyzje mogły być wydawane za okres wsteczny. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych realizowana jest na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.

Pytanie 7 dotyczy nie przestrzegania właściwości jednostki organizacyjnej przy wydawaniu decyzji.
Decyzje wydane przez nieuprawnioną jednostkę organizacyjna są nieważne (art. 156. § 1 k.p.a.).
Pytanie 8 dotyczy tworzenia w systemie informatycznym ZUS zobowiązań i mimo braku podstaw prawnych ku temu, wszczynanie egzekucji na podstawie deklaracji stworzonych z urzędu w systemie informatycznym, mimo niedopuszczalności takich działań.

Pytanie 9 dotyczy przekraczania uprawnień ustawowych przez organ rentowy, który nie ma podstaw prawnych w ustawach, by wnioskować o ustanawianie hipotek przymusowych.
Pytanie 11 dotyczy niedopełniania obowiązków uważam przy wystawianiu pełnomocnictw dla pełnomocników i nie zamieszczania ich adresów zamieszkania, co gwarantuje im poczucie braku odpowiedzialności przy wykonywaniu czynności. Spróbujcie pozwać takiego pełnomocnika nie mając jego adresu zamieszkania.
Brak w pełnomocnictwie adresu nie zwalnia pełnomocnika z podania adresu w pisanym przez niego piśmie procesowym.

Jak widzicie Państwo, naruszają prawo uporczywie i w różnych dziedzinach oraz korzystają z tego, że państwo polskie praktycznie nie działa.

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja po polsku, Polityka społeczna, Ubezpieczenia społeczne and tagged , , . Bookmark the permalink.