Referendum część I

PROMOCJA REFERENDUM W ŚRODKACH PRZEKAZU
/Audycja w radiu II/

B ? Stowarzyszenie OBURZENI przedstawia:

T ? Witają Państwa: Tomasz Kępowicz

B ? i Barbara Berecka

T ? Ostatnio bardzo dużo mówi się o referendum. Mam takie wrażenie, że ciągle sporo osób nie wie: co to jest referendum, jaki jest cel jego przeprowadzania?

B ? Moje obserwacje są podobne. W sprawie bardzo wyraźnie widać brak w Polsce przemyślanej i systematycznej edukacji obywatelskiej. Jak doskonale wiemy, ludźmi zdezorientowanymi, nieświadomymi swoich praw, łatwo jest manipulować.

T ? Podstawa prawna do przeprowadza referendum to?

B ? To przede wszystkim artykuł 4 Konstytucji:
?1. Władza zwierzchnia w Rzeczy pospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio?.
Skoro władzą zwierzchnią jest Naród, zwykli obywatele, to znaczy, że ostateczne rozstrzygnięcia w sprawach najważniejszych, powinny należeć do nas. By tak było nie możemy uchylać się od wykonywania władzy bezpośredniej przez Naród czyli nas wszystkich, gdy przeprowadzane jest referendum.

T ? Czy nie wydaje ci się, że z rozumieniem znaczenia pojęcia referendum jest problem?

B ? Bardzo słuszna uwaga. Ostatnio słyszałam, jak osoba aspirująca do pełnienia bardzo ważnej funkcji w państwie polskim, mówiła na spotkaniu przedwyborczym, że referendum jest formą dyskusji, dialogu społecznego.

T ? Ty chyba żartujesz? Ważni politycy mylą sprawowanie władzy bezpośrednio przez Naród z dialogiem, dyskusją?

B ? Nie żartuję. Polskim politykom z ogromnymi ambicjami, często brakuje elementarnej wiedzy na temat państwa i prawa. Spora część przedstawicieli polskich władz, w tym władzy sądowniczej, nie zna lub nie rozumie Konstytucji.
Do takiego stanu rzeczy przyczynił się sposób wyboru naszych przedstawicieli, pozycjonowanie na listach, brak kadencyjności pełnienia funkcji publicznych, finansowanie wiodących partii politycznych z budżetu państwa. Anty obywatelskie rozwiązania prawne przyczyniły się do obniżenia do poziomu dna kompetencji moralnych i merytorycznych większości przedstawicieli klasy politycznej.

T ? Idziemy na referendum!

B – Barbara Berecka

T – Tomasz Kępowicz

This entry was posted in Bez kategorii and tagged . Bookmark the permalink.