Bez organizowania się i kontrolowania ludzi władzy nic z tego nie będzie

WYMIANA LUDZI WŁADZY ORAZ PRACUJĄCYCH W STRUKTURACH SAMORZĄDOWYCH TO JEST TYLKO JEDNO Z ZADAŃ DO WYKONANIA, BY OGRANICZYĆ PATOLOGIE PRZY RZĄDZENIU ORAZ W SAMORZĄDACH NIEZBĘDNA JEST USTAWICZNA I SYSTEMATYCZNA KONTROLA

To, że Polacy i Polska potrzebują wymiany ludzi reprezentujących nas w sferze publicznej dla znacznej części obywateli jest oczywiste. Tak samo jak oczywiste jest to, że jak ryby wody potrzebujemy zupełnie innego podejścia do życia publicznego, nowego sposobu sprawowania władzy, pełnienia funkcji publicznych.

Bardzo krytycznie odnosząc się do poczynań ludzi władzy, sposobów rządzenia krajem, nikt nie ma prawa rozliczać się z zaniechań w zakresie działań zwykłych obywateli, uczestnictwa w sferze publicznej, w tym kontrolowania poczynań ludzi władzy.

Niestety jesteśmy zdezintegrowani, nie chcemy, a może nawet częściej nie potrafimy kontrolować ludzi władzy i osób pełniących funkcje w samorządach.

Taki stan rzeczy jest efektem między innymi braku kształtowania postaw obywatelskich w domach, szkołach i instytucjach publicznych. Z instytucjami publicznymi oraz strukturami samorządowymi jest jeszcze nawet gorzej, ponieważ pracują tam w jakiś trudnych do zbadania częściach specjaliści od rozbijania grup obywatelskich, skłócania ludzi. Wieje dosłownie grozą, że w tak zwanym demokratycznym państwie prawa demontowane są grupy obywatelskie, na co są dowody na przykład na piśmie i nikt z tym nie robi nic.

Partie są jak układanki z klocków

Słuchajcie, niezależnie od napotykanych problemów i trudności, musimy odbudowywać aktywność obywatelską, musimy dla samych siebie, swoich rodzin oraz społeczności budować struktury obywatelskie, które będą składać się z ludzi, którym nie jest wszystko jedno, którzy wdrożą i będą dbać o to, by przedstawiciele społeczności patrzyli ludziom władzy oraz samorządowcom na ręce, by niezależnie od tego, kto będzie rządził funkcjonariusze publiczni nie byli już bezkarni.

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.