„Polska się wyludnia w zastraszającym tempie”

TO JEST NAJBARDZIEJ WIARYGODNY WSKAŹNIK POZIOMU POLSKICH SAMORZĄDÓW, SPOSOBU RZĄDZENIA, TRAKTOWANIA OBYWATELI PRZEZ LUDZI WŁADZY

Masowa emigracją, wyludnianie się Polski w zastraszającym tempie są najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem poziomu funkcjonowania samorządów i rządzenia krajem. Potężna emigracja najbardziej wiarygodnie oddaje jak Polacy traktowani są w swojej Ojczyźnie, jakie są tu warunki do życia i rozwoju. Żadne manipulacje nie są w stanie zmienić prawdy, która krzyczy, woła o zmianę. Dane o liczbie osób które wyemigrowały, porażają.

„Polska wyludnia się w alarmującym tempie. Według najnowszych danych Eurostatu obecnie w naszym kraju żyje poniżej 36,5 mln ludzi. O sprawie pisze „Rzeczpospolita”.

Ciekawą kwestią, o której pisze Bartosz Marczuk, jest rozbieżność pomiędzy danymi Eurostatu i GUS. Według danych Eurostatu w Polsce mieszka o 2 mln osób mniej, niż podaje Główny Urząd Statystyczny. W dodatku według najnowszej prognozy naszego urzędu liczba Polaków miała spaść poniżej 36,5 mln dopiero w 2035 roku.

Zdaniem ekspertów to informacje Eurostatu są bardziej rzetelne. Dlaczego? GUS w swoich obliczeniach nie uwzględnia emigrantów, którzy opuścili nasz kraj. A było ich około dwóch milionów.

„Demograficzna wizja kraju, jaka wyłania się z najnowszej prognozy, nie jest zaskoczeniem. Czeka nas dalszy stopniowy ubytek liczby ludności i znaczące zmiany struktury według wieku” ? można przeczytać w najnowszej prognozie ludności na lata 2014?2050 sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Według obliczeń GUS w 2050 roku w naszym kraju będzie mieszkać 33,9 mln ludzi. To o 4,6 mln mniej niż obecnie. Gazeta pisze, iż aby zdać sobie sprawę z ogromu ubytku, trzeba sobie wyobrazić, że z mapy Polski zniknie sześć największych miast ? Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk.

Co gorsza, należy pamiętać, że prognoza GUS jest sporządzona bez uwzględniania liczby emigrantów. Gdy zatem dodamy kolejne dwa miliony Polaków, to okaże się, że w najbliższych latach nad Wisłą będzie żyło mniej niż obecnie aż 7 milionów naszych rodaków.

Ale to nie koniec złych wiadomości. Polska będzie się starzała w zastraszającym tempie. „Osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły w 2050 r. prawie 1/3 populacji, a ich liczba wzrośnie o 5,4 mln w porównaniu z 2013 r. Z kolei kobiety w wieku rozrodczym w 2050 r. będą stanowiły jedynie 62 proc. stanu z roku wejściowego” ? wylicza GUS” – źródło Onet.pl z „Rzeczpospolitą”.

Nie jakieś manipulowane, sterowane sondaże ani nawet wyniki poszczególnych wyborów, w których często bierze udział tylko niezbyt duży odsetek obywateli, tylko masowa emigracja jest najbardziej wiarygodną oceną funkcjonowania państwa polskiego, a w państwie samorządów. Państwo polskie jest bardzo nieprzyjazne ludziom, dlaczego obywatele zwyczajnie stąd wyjeżdżają.

Co to jest polityka społeczna?

Emigranci przestali już prosić, przestali liczyć na opamiętanie samorządowców i rządzących, tylko opuścili często bardzo bliskie ich
sercom miejsca, które stały się toksyczne, niszczące w wyniku działalności ludzi władzy i tak zwanych samorządowców.
Ogromna grupa Polaków obecnie pracuje dla siebie poza Polską, ale jednocześnie przyczynia się do budowania pomyślności państw w których pracuje i żyje.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Dyskusje społeczno - polityczne, Komentujemy na bieżąco, Najważniejsze wiadomości, Polityka społeczna and tagged , , , . Bookmark the permalink.