Naruszenie prawa potwierdził Trybunał Konstytucyjny

„DOMAGAMY SIĘ JEDNAKOWEGO TRAKTOWANIA WSZYSTKICH OPIEKUNÓW”

W odpowiedzi na prośbę znajomego, którego poznałam w trakcie działalności w ruchu stowarzyszeniowym, w środę 02 kwietnia 2014 roku udałam się do Warszawy pod siedzibę Sejmu, by spotkać się z protestującymi opiekunami osób niepełnosprawnych. Dla nich ważne i potrzebne jest różne wsparcie, w tym przekazywanie rzetelnych informacji.

Protest organizowany jest przez Organizację Środowiska Opiekunów OPZZ Porozumienie Pracownicze. Według mnie, tam gdzie pojawiają się problemy, bo ludzi doświadczyły choroba, niepełnosprawność, tam musi być obecna solidarność międzyludzka, taka z urzędu poprzez wypłatę świadczeń z podatków również.

Na miejscu przed Sejmem spotkałam między innymi Marzenę Karczmarek, która koordynuje protestem, udziela informacji przedstawicielom mediów. Pani Marzena powiedziała mi, że bardzo zależy im na rzetelnym przekazywaniu informacji, bo przecież oni upominają się nie tylko o prawa swoje i swoich podopiecznych. Oni przecież żyjąc w spartańskich warunkach w namiotach pod siedzibą Sejmu, zmęczeni, walczą o prawa wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych. A ja sobie myślę, że protestujący opiekunowie i ich podopieczni pokazują nam wszystkim, że możliwe jest organizowanie się i wspólne upominanie się o prawa, wspólne kontrolowanie ludzi władzy.

Gdy rozmawiam z panią Marzeną, ustawia się kolejka dziennikarzy, by z nią również porozmawiać. Byli przedstawiciele mediów obywatelskich, ale również przedstawiciele wiodących telewizji i dziennikarz PAP. Kręci ich się tu dużo – mówią mi protestujący – ale chyba sama zauważyłaś, ile i jak relacjonują?
Nam zależy na tym, by do opinii publicznej wreszcie trafiło, że w naszym przypadku prawo zostało złamane, co poprzez wyrok jeszcze 5 grudnia 2013 roku potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Błędy zgodnie z sugestią sędziów Trybunału i Rzecznika Praw Obywatelskich miały być bezzwłocznie naprawione.

Marzena Kaczmarek powiedziała, że najbardziej oburza ją obojętność wobec problemów większości polityków, osób decyzyjnych i różnicowanie opiekunów na opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi oraz osobami dorosłymi. Do obecnej chwili nikt z rządu się z nami tu w miejscu protestu nie skontaktował, nikt tu do nas nie przyszedł.
Byli tylko nieliczni posłowie i europosłowie oraz była Irena Lipowicz RPO. Dostajemy pomoc i wsparcie od zwykłych ludzi, którzy pomagają nam tu przeżyć pod budynkiem Sejmu.

Pani Małgorzata Kumorek opowiedziała mi, jakimi metodami walczyli wcześniej po wstrzymaniu wypłaty świadczeń, zanim zdecydowali się na protest przed budynkiem parlamentu. Do tego co mi się udało ustalić od strony prawnej, jakie działania podejmowali opiekunowie, powrócę w kolejnym materiale.

Z mojej wiedzy wynika, że mechanizm działania wobec opiekunów osób niepełnosprawnych był identyczny jak w wielu innych sprawach, gdy grupa pozbawionych wrażliwości i wyobraźni, nie myślących osób uchwalała prawo, nie będąc świadoma wymogów demokratycznego państwa prawa, nie licząc się z jedną z podstawowych zasad państwa prawa, jaką musi być pewność prawna obywateli. O przewidywaniu skutków społecznych radosnej twórczości w zakresie uchwalania i wykonywania prawa oraz o odpowiedzialności za niedopuszczalne, naruszające prawo działania w zakresie uchwalania i wykonywania prawa, które bardzo szkodzą zwykłym ludziom, trudno nawet pisać. Bezkarność za rażące błędy popełniane przy uchwalaniu ustaw i innego prawa oraz przy wykonywaniu prawa powoduje, że za błędy płacą zwykli ludzie. W opisywanym przypadku opiekunowie osób niepełnosprawnych i ich podopieczni. A popełniającym niedopuszczalne błędy, bezkarnym ludziom władzy żyje się bardzo dobrze.

Sławomir Kropisz prezes Stowarzyszenia Ruch Polaków Krzywdzonych Przez Władzę, powiedział mi: że jest po tej stronie, choć ma niepełnosprawne dziecko, bo według niego większa krzywda dzieje się opiekunom niepełnosprawnym osób dorosłych. Pan Sławek deklarował zamiar przystąpienia do protestu głodowego następnego dnia, po rozprawie w sądzie, w sprawie którą wytoczył wraz z dwoma innymi osobami premierowi Donaldowi Tuskowi. Proces premierowi został wytoczony przez obywateli z artykułu 231 kodeksu karnego za niedopełnianie obowiązków.

Od poniedziałku 31 marca 2014 roku od godziny 17:00 podjął głodówkę Ariel Trząski, kobieta która dołączyła do protestu głodowego, zasłabła.
Na pytanie: co popchnęło go do głodówki – Ariel Trząski odpowiedział mi, że faktyczny brak reakcji ze strony władz. Minister pokazał się dla mediów. Zaprosił na spotkanie delegację. Pojechało na spotkanie 5 osób. Ze spotkania nie wynikło nic – powiedział mi z ogromną goryczą pan Ariel, który mimo choroby podjął ten desperacki krok, by przystąpić do protestu głodowego.

Co to jest polityka społeczna?

Sprawa jeżeli chodzi o prawa opiekunów osób niepełnosprawnych jest oczywista, że doszło do naruszenia prawa, co potwierdził w wyroku Trybunał Konstytucyjny, a błędów ludzie władzy nie naprawili niezwłocznie. Różne praw opiekunów ze względu na to czy opiekują się dziećmi , czy dorosłymi osobami niepełnosprawnymi jest dla mnie również oczywistym niczym nie uzasadnionym różnicowaniem, dyskryminacją, która jest niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa. Tak oczywiste sprawy, mające ogromny wpływ na życie ludzi wobec których w sposób szczególny powinniśmy być solidarni, powinny być załatwiane bardzo szybko.
A nie mimo protestu ludzie władzy wobec problemów przechodzą obojętnie, ociągają się z niezbędnymi działaniami, by naprawić wyrządzone szkody.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Bezpieczeństwo, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.