Potrzebne pospolite ruszenie!

BY ODBETONOWAĆ SCENĘ POLITYCZNĄ!

Słuchajcie, wymóg ordynacji wyborczej, by złożyć listy z 10 tysiącami poprawnie wpisanymi danych i złożonymi podpisami do rejestracji komitetu wyborczego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
w okręgu wyborczym, to jest według mnie kolejny przejaw okopania się ludzi władzy na swoich miejscach, na swoich stanowiskach. To nie jest równość, tylko dyskryminacja w zakresie prawa wyborczego, ponieważ partie reprezentowane w parlamencie dysponują pieniędzmi z podatków, a ugrupowania pozaparlamentarne nie.

Jak ogromnym wyzwaniem jest zebranie tak dużej ilości podpisów dla osób, które nie dysponują pieniędzmi na działalność publiczną w przeciwieństwie do partii posiadających reprezentację w parlamencie, wiedzą ci, którzy kiedykolwiek zbierali podpisy.
Dodatkowymi problemami są ogromna nieufność obywateli wobec osób ubiegających się o funkcje publiczne, niewiedza, bierność i brak solidarności wśród zwykłych ludzi, którzy mówią, że nie podpiszą, bo o obywatelskim komitecie nie wiedzą nic. Nie wiedzą, bo wiodące media zamilczają obywatelskie inicjatywy.
By móc przedstawić swoje racje na szeroką skalę, to trzeba mieć dostęp do wiodących mediów czyli mamy błędne koło.

Nie podpiszą, bo nie wiedzą! Nie dowiedzą się, bo nie dali szansy, by się dowiedzieć, bo nie podpisali.
Normalnie obłęd, który trzeba przerwać rozmawiając z ludźmi, prowadząc kampanię w trakcie zbierania podpisów.

Partie są jak układanki z klocków

Patrzebne jest pospolite ruszenie wśród zwolenników ugrupowań faktycznie opozycyjnych, którzy we własnych środowiskach powinni zbierać podpisy i jednocześnie powinni zachęcać do zbierania podpisów kolejne osoby. Podpisy można przecież składać na listach różnych ugrupowań. Dajmy szanse sobie i współobywatelom Polski, odbetonujmy scenę polityczną poprzez dopuszczenie do debaty przed wyborami przedstawicieli różnych ugrupowań.

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.