Polacy razem wokół najważniejszych spraw?

CZAS AUTENTYCZNEJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

Nikt niczego za nas nie załatwi. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak zabrać się do pracy w sferze publicznej. Jestem zdecydowanie za porozumiewaniem się przedstawicieli różnych organizacji autentycznie obywatelskich, za skupianiem się na sprawach najważniejszych, omijaniem tego co dzieli, utrudnia współpracę.

Polacy muszą zmobilizować się, do skupiania się na sprawach najważniejszych. Musimy również uczyć się oddzielać osoby od spraw i umieć pracować razem mimo różnicy zdań oraz ludzkich słabości.

Według mnie absolutnie prioprytetową sprawą do załatwienia jest reforma wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Konieczne jest egzekwowanie odpowiedzialności od funkcjonariuszy publicznych za poszczególne czyny i zaniechania w zależności od stopnia naruszenia prawa, przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

Kolejną priorytetową sprawą według mnie jest edukacja. Szkoły powinny przygotowywać do życia i pracy. Trzeba wreszcie odpowiednio do potrzeb skupić się na pracy w zakresie podnoszenia świadomości obywatelskiej. Konieczne są działania na rzecz świadomego obywatelstwa.

Uważam, że najważniejsze są potrzeby człowieka i jego rodziny. W dyspozycji osób pracujących powinna zostawać większa część dochodów. Przedstawiciele państwa muszą ograniczyć swoją rozrzutność. Musi nastąpić ograniczenie ilości pieniędzy konsumowanych i trwonionych przez ludzi władzy.

Zabezpieczenie społeczne jest ważne, ale nie może być tak, że Malinowski musi płacić obowiązkową składkę na ZUS lub KRUS, bo Kowalski uważe, że tak już musi być, nie ma innego wyjścia.

Mamy wręcz do granic rozrosnięte, absurdalne struktury państwa i samorządów, które są bardzo kosztowne w utrzymaniu i często ich przedstawiciele szkodzą zwykłym ludziom, wyniszczają poszczególne osoby, całe rodziny i firmy. Wręcz niezbędne jest ograniczenie biurokracji, znaczące zmniejszeniem kosztów funkcjonowania państwa i samorządów.

Niezbędne jest wprowadzenie ordynacji wyborczej, która umożliwi głosowanie na konkretnych ludzi,a nie jak jest obecnie na odpowiednio ustawionych kandydatów na listach partyjnych. Jednocześnie powinny zostać zlikwidowane immunitety poselskice, senatorskie, sędziowskie i wszystkie inne.

A jednak nie demokracja

Zobaczcie, jak ważne są to sprawy dla ogromnej części zwykłych Polaków, a przecież jest to dopiero początek listy. Szkoda czasu na kłótnie o bzdety, bez znaczenia powinny być ambicje, gdy najważniejsze sprawy leżą dosłownie odłogiem. Gdy wyniszczana jest znaczna część Polaków, polskich rodzin, firm, gdy nie ma prawdziwych gospogarzy pośród rządzacych, którzy dbali by o ludzi i kraj.

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, współdziałanie i współpraca and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.