Pracujcie, działajcie, pokażcie co potraficie!

SŁOWA BEZ CZYNÓW SĄ BEZ ZNACZENIA!

Słuchajcie, wiem, pamiętam, sama kiedyś o tym pisałam, że wszelkie zmiany w życiu społeczno – politycznym poprzedzane są poprzez słowa zarówno mówione jak i pisane. Najpierw powstają określone koncepcje jak powinno być, co trzeba robić, a później wypracowane koncepcje teoretyczne wdrażane są w praktyce. Czyli naturalną rzeczą jest, że teoria, słowa wyprzedzają praktykę.

Tylko widzicie, we wszystkim wskazany jest umiar. Od samego mówienia i pisania niczego nie przybywa. Używając tylko słów, można umrzeć z głodu.

Gdy ponad cztery lata temu zaczynałam pisać w sieci, mało kto wierzył, że da się przełamać dość powszechną obojętność, że uda się w życiu publicznym zaktywizować całkiem pokaźną liczbę osób. Każdy, kto obserwuje autentyczny, obywatelski ruch stowarzyszeniowy, wie, że przełamanie obojętności obywatelskiej Polaków stało się faktem. W ostatnich kilku latach jak grzyby po deszczu powstawały i rosły liczne stowarzyszenia działające na rzecz praworządności, domagające się zmian sposobów traktowania ludzi przez funkcjonariuszy publicznych, zmian sposobów rządzenia krajem, by państwo zaczęło spełniać właściwą, służebną rolę wobec obywateli.

Na obecnym etapie problemem do pilnego rozwiązania jest nadmierne rozdrobnienie ruchów obywatelskich, brak koordynacji ich działań.
W sprawie odbyło się już wiele spotkań i padło bardzo dużo słów z których zbyt wiele nie wynika. Widać, że „specjalistów” od wydobywania z siebie słów, tworzenia koncepcji działania i zarządzania ludźmi jest mnóstwo, którzy tylko proponują i krytykują poczynania innych.

Myślę, że dość już tych potoków słów, tworzenia teorii, krytykowania tych, którzy faktycznie pracują na rzecz dobra wspólnego i szukają tego co łączy, by skoordynować współpracę autentycznych ruchów obywatelskich.

Wszystkich tych, którzy dużo mówią, tworzą bardzo mądre teorie zarządzania społecznościami i państwem, krytykują innych za konkretne działania zapraszam do konkretnej pracy. Pokażcie w praktyce co potraficie, jak faktycznie pomagacie ludziom poszkodowanym przez państwo lub tym, którzy kompletnie nie radzą sobie w polskiej rzeczywistości. Pokażcie, jak organizujecie formalne grupy aktywnych obywateli w swoich środowiskach. Pokażcie, jakie są konkretne efekty waszej pracy z dość powszechnym bezprawiem w strukturach państwa lub samorządów.

Ja tak sobie myślę, że by konkretne osoby mogły forsować swoje koncepcje rządzenia krajem, by zabiegały o reprezentowanie nas w strukturach samorządowych i we władzach w państwie powinny nam wręcz udokumentować, udowodnić swoją wrażliwość na sprawy ludzi i kraju oraz pracowitość oraz sprawność w działaniu. Słów słyszeliśmy i czytaliśmy już bardzo dużo. Czas najwyższy jest ku temu, by poszczególne osoby uwiarygadniały się poprzez czyny. Myślę, że nie tylko ja czekam, na uwiarygadnianie się poszczególnych osób poprzez czyny, konkretne działania.

Polityka społeczna

Pracujcie, działajcie, pokażcie co potraficie, a nie tylko piszecie i mówicie, krytykujecie innych za to co robią. Polacy i Polska w sferze publicznej w tym momencie w sposób szczególny potrzebują czynów, konkretnych działań, bo słów padło już wystarczająco dużo.

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Komentujemy na bieżąco, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Pracujcie, działajcie, pokażcie co potraficie!

Comments are closed.