W trakcie Dni Świadomości Prawnej w Lublinie

BEZ ZADĘCIA ORAZ NADĘCIA, ALE DOŚĆ PODNIOŚLE I PATRIOTYCZNIE PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH POKOLEŃ

Nie mam zamiaru oceniać spotkania, bo nie powinnam tego robić, ponieważ to ja odpowiadałam za przebieg spotkania i wzięłam na siebie obowiązek prowadzenia imprezy.

W ramach pracy Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności udało się nam w trakcie spotkania w Lublinie zrealizować plenerową imprezę wielopokoleniową, która miała sporo elementów patriotycznych, ale odbyła się bez jakiegoś zbędnego nadęcia i zadęcia, zbyt częstego używanie słów naród czy patriota.

Lubelski poeta, członek naszej grupy Marian Broda recytował swoje wiersze bardzo patriotyczne i grał na organkach. Dzieci recytowały wiersze. Przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności i nasi goście z innych organizacji mówili o prawie i odpowiedzialności.

W pewnym momencie zaproponowaliśmy udział w rozmowie wszystkich uczestników spotkania. Tym razem nie najlepiej było z chęcią i odwagą do wypowiadania się bez przygotowania tym bardziej, że rozmowa była transmitowana przez telewizję internetową, ale było kilka interesujących wypowiedzi i pytań.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to W trakcie Dni Świadomości Prawnej w Lublinie

Comments are closed.