Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego reorganizacja sądów jest zgodna z Konstytucją

PLUS DLA OSÓB DOMAGAJĄCYCH SIĘ ZMIAN W SĄDOWNICTWIE, W TYM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Już pisałam o tym, że reorganizacja małych sądów nie jest żadną reformą. Minister Gowin doprowadził jedynie do zmiany szyldów maleńkich sądów i ograniczenia liczby osób funkcyjnych w małych sądach czyli ograniczenia kosztów. Mała rzecz, ale cieszy, bo od czegoś trzeba zacząć. Grunt jest wyjątkowo trudny do zmian, wręcz wrogi. Wraz z likwidacją formalną sądu, bo przecież sądy faktycznie zostały w miejscach w których do tej pory funkcjonowały, powstały placówki zamiejscowe większych sądów. Tylko funkcje prezesów oraz podobne zniknęły w małych placówkach sądowych. Najgorsze dla obrońców małych sądów jest to, że zniknęły dodatki funkcyjne do wynagrodzeń, których co niektórym bardzo żal.

”Podstawa prawna rozporządzenia, na mocy którego minister sprawiedliwości Jarosław Gowin dokonał reorganizacji sądów, jest zgodna z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, czterech z 15 sędziów złożyło zdania odrębne. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie reorganizacji sądów wzmocnił moją determinację w reformowaniu sądownictwa – powiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin” – źródło Wp.pl za PAP.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest ważne. Trybunał stanął po stronie prawa, osób domagających się zmian i otworzył przysłowiową furtkę do dalszego reformowania polskiego sądownictwa, które przecież jest niezbędne i konieczne.

To jest, według mnie, kolejne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego,
gdzie większość sędziów pod sporą presją opinii publicznej orzeka zgodnie z polskim prawem, co nie było do tej pory takie oczywiste. Zapewne przynajmniej część czytelników pamięta fragmentu uzasadnienia do jednego z wyroków TK, gdzie sędziowie dosłownie bredzili, że mieszkanie swoje, wcale nie musi być swoje. Orzeczenie związane z reorganizacją sądów jednocześnie jest wbrew interesom lokalnych klik i koterii, które na przykład broniły bardzo zażarcie małych sądów rozpowszechniając między innymi nieprawdę, że po reorganizacji obywatele będą mieli dalej do sądów.

Sądy nie są artykułami pierwszej potrzeby


Droga do przywrócenia właściwej roli polskim sądom i ograniczenia kosztów funkcjonowania sądownictwa, będzie bardzo trudna do pokonania, ale musimy ją przejść.
Osoby zainteresowane utrzymaniem obecnego stanu rzeczy zrobią wiele, by zmiany opóźnić. Tajemnicą nie jest, że stać ich na obronę swoich interesów zdecydowanie bardziej niż zwykłych obywateli, którzy domagają się zmian. Taki stan rzeczy nie powinien zniechęcać do działania, dalszej pracy osób, które wywierają presję i domagają się przywrócenia sądownictwu właściwej, służebnej roli wobec obywateli. Uważam, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego powinny nawet mobilizować, zachęcać do jeszcze bardziej intensywnej pracy na rzecz praworządności w Polsce.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Komentujemy na bieżąco, Państwo prawa, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.