Przetrwać trudne chwile

DEMOKRACJA KTÓREJ NIE MA

W Polsce mamy wolność, z której nie potrafimy korzystać, czego efektem jest brak demokracji, tworzenie się i umacnianie oligarchii władzy oraz osaczenie przez funkcjonariuszy publicznych i nadmiar regulacji prawnych znacznej części ludzi.

W ostatnim okresie daje zauważyć się wzmożony ruch w organizacjach pozarządowych. Wzmacniają się grupy obywatelskie już istniejące i powstają nowe. Ale wszystko to co się dzieje, jest kroplą w morzu potrzeb w zakresie życia publicznego. Ciągle istnieje potrzeba udziału w życiu społeczno – politycznym znacznie większej liczby obywateli, niż było to do tej pory.

Zbyt mały udział zwykłych ludzi w życiu społeczno – politycznym jest efektem przede wszystkim sytuacji ekonomicznej oraz niedopuszczalnych praktyk stosowanych przez rządzących. W Polsce opłaca się siedzieć cicho, uśmiechać się i przytakiwać władzy. Samodzielne myślenie, odwaga, wypowiadanie się w sprawach publicznych nie są w cenie, bardzo często szkodzą wypowiadającemu się człowiekowi i jego rodzinie. Ludzie władzy samodzielnych osób nie lubią, zdarza się, że działają na ich niekorzyść wbrew logice, interesom ludzi i kraju, wbrew prawu.

W bardzo małym stopniu bierność ludzi jest efektem zaszłości historycznych. Wystarczy wspomnieć potężny ruch Solidarności czy aktywność społeczności lokalnych, gdy na przykład budowano szkoły tysiąclatki. Gdy ludzie widzą sens wspólnego działania, gdy mają ustalone i zaakceptowane wspólne cele, to pracują i działają na rzecz dobra wspólnego.

Nie dość, że aktywnych w sferze publicznej w Polsce obywateli jest mało, to jeszcze mają bardzo trudne warunki do pracy. Jednym z pierwszych, podstawowych problemów jest nieżyczliwość władzy wobec aktywnych obywateli, wobec autentycznych ruchów obywatelskich. Eksponowane i finansowane oraz promowane są niby organizacje obywatelskie, które faktycznie pozostają na usługach ludzi władzy. Nierozumienie pojęcia demokracja ma również swoje skutki. Utrudniana, a nawet blokowana jest działalność organizacji pozarządowych miedzy innymi poprzez wymóg prowadzenia skomplikowanej księgowości, poprzez bardzo skomplikowane procedury rejestracji grup.

Co to jest demokracja?

Kolejny bardzo poważny problem, który tłumi rozwój autentycznych ruchów obywatelskich, to brak pieniędzy. Na ten problem powinni zwrócić uwagę wszyscy ci, którym zależy na zmianach w Polsce. Sami się musimy zrzucać, bodaj przekazywać jakieś małe kwoty na działania na rzecz dobra wspólnego. Sami musimy zadbać o to, by nie tylko przetrwały, ale by mogły rozwijać się ruchy obywatelskie działające na rzecz praworządności, na rzecz dobra wspólnego.

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.