Według Rady Europy Polska powinna lepiej walczyć z korupcją

DLACZEGO SAMI NIE POTRAFIMY, PILNOWAĆ SWOICH SPRAW?

Dla mnie to jest zupełnie niesamowite, że w średniej wielkości kraju, spora część obywateli przy milczącej, biernej zgodzie większości wybiera do władz w większości przypadków samolubnych, niekompetentnych, zdemoralizowanych cwaniaków, którzy w głębokim poważaniu mają swoje podstawowe obowiązki czyli dbanie o interesy zwykłych ludzi i kraju. Napychanie własnych kieszeni, wygodne życie dla nich są najważniejsze, a zwykłych ludzi traktują instrumentalnie, jako narzędzia i środki do osiągania celów własnych i swojej grupy, kliki. My, zwykli obywatele jesteśmy dla nich siłą roboczą, bywa, że niewolnikami na pracy których żerują.

Przecież nie jest tak, że w Polsce nie ma ludzi, którzy by nie dostrzegali korupcji i innych patologii w strukturach państwa, w tym w prokuraturach i sądach, którzy by nie podejmowali walki z dość powszechnym bezprawiem i demoralizacją funkcjonariuszy publicznych, w tym posłów, prokuratorów i sędziów. Oczywiście, że nie brakuje osób wrażliwych, odważnych, którym nie jest wszystko jedno, którzy mają świadomość, że przedstawiciele władz, reprezentanci w samorządach powinni służyć ludziom i krajowi. Świadomi, wrażliwi obywatele przeciwstawiają się nie tylko indywidualnie powszechnemu bezprawiu, próbują organizować się i przeciwstawiają się grupowo patologiom tkwiących w strukturach państwa i instytucjach publicznych, które wyniszczają Polaków i Polskę.

Niestety światłym Polakom brakuje pieniędzy do działań na szerszą skalę, które by służyły ludziom i krajowi. Fundusze przeznaczona na pomoc ludziom, aktywizację obywateli w większości przypadków trafiają do organizacji, które powiązane są z ludźmi władzy, które służą ludziom władzy do utrzymywania obecnej, patologicznej sytuacji. Ciągle niestety jest zbyt małe, widoczne poparcie społeczne dla ludzi i zorganizowanych grup przeciwstawiających się patologiom wśród funkcjonariuszy publicznych. Ludzie w zaciszach domowych narzekają, denerwują się na swój los, zamiast brać sprawy w swoje ręce.
Bardzo brakuje woli politycznej do podnoszenia potencjału społecznego, dbałości o zatrudnianie w strukturach państwa i samorządów osób kompetentnych o silnych charakterach, nie podatnych choćby na korupcję, bo jak powszechnie wiadomo, ci którzy są u władzy, zatrudniają w instytucjach publicznych członków swoich rodzin, ludzi ze swoich klik i koterii.

W grudniu zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności. Przez twórców Stowarzyszenia zostałam upoważniona do wypełnienia dokumentów i do kontaktowania się z sądem oraz organem nadzoru.
Gdy proces rejestracji przedłużał się, to nasze doświadczenia zaczęłam konfrontować z doświadczeniami przedstawicieli innych stowarzyszeń. Z rozmów wynika, że to co nas spotkało, nie jest niczym wyjątkowym. Przedłużanie procesu rejestracji stowarzyszeń w Polsce jest wręcz standardem.
Słuchajcie, to co się dzieje w sądach rejestrowych w zakresie wpisywania do KRS stowarzyszeń, które chcą władzy patrzeć na ręce, chcą aktywizować ludzi do udziału w życiu publicznym jest farsą, utrudnianiem organizowania się obywateli. W naszym przypadku druk sądowy, wniosek był najważniejszy, a w nim brakujące np. cudzysłów, nazwa organu nadzoru, które błędy oczywiście nie zostały wytknięte od razu, tylko dawkowano nam je tak, by proces rejestracji przedłużyć. Nasze zaangażowanie, chęć do działania na rzecz dobra wspólnego były bez znaczenia dla pracowników Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Zauważcie, że sama nazwa sądu już wiele mówi o władzy, która aktualnie rządzi Polską. Nazwa jest przecież sprzeczna z doświadczeniem życiowym,logiką i poprawnym rozumowaniem. Jeżeli co jest w Lublinie, to nie może być w Świdniku, a jak coś jest w Świdniku, to nie jest w Lublinie. Jak widać dla polskich władz nie ma rzeczy nie możliwych, gdy większość milczy, godzi się na idiotyzmy, a co najgorsze osaczanie i niszczenie ludzi.

Jeszcze jeden bardzo ważny dowód na to, że w Polsce brakuje woli politycznej, by ludzie organizowali się, kontrolowali poprzez zorganizowane grupy obywatelskie funkcjonariuszy publicznych, w tym posłów, prokuratorów i sędziów,co jest jednym z przejawów demokracji. Co zapobiegło by, konieczności szukania wsparcia przez obywateli Polski w organizacjach i trybunałach międzynarodowych w zakresie obrony praw, naruszanych przez polskich funkcjonariuszy publicznych.
Stowarzyszenia zwykłe, których działalność zgłasza się w odpowiednich urzędach gmin, nie mogą tworzyć filii i oddziałów oraz nie mogą wchodzić w skład organizacji tworzonych przez stowarzyszenia, nie mogą przyjmować darowizn, a mogą zbierać jedynie składki od członków. Natomiast zarejestrowanie stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym skutkuje koniecznością prowadzenia pełnej księgowości, co stanowi bardzo duży problem dla często bardzo zapracowanych, nie posiadających pieniędzy ludzi. Jest to bariera stworzona poprzez uchwalone prawo, która często utrudnia, a w niektórych przypadkach uniemożliwia organizowanie się obywateli, by wspólnie patrzeć ludziom władzy na ręce.

Uważam, że efektem blokowania Polakom przez poszczególne władze dostępu do sfery publicznej, legalnego, zgodnego z prawem organizowania się, egzekwowania prawa jest to, że sami we własnym kraju nie dajemy rady, by skutecznie walczyć z patologiami w strukturach państwa i samorządów, wśród funkcjonariuszy publicznych, które demolują życie zwykłym obywatelom z poza układów, klik i koterii, które degradują Polaków i Polskę.

”Według Rady Europy Polska powinna lepiej walczyć z korupcją w parlamencie, wśród sędziów i prokuratorów. „Rzeczpospolita” dotarła do raportu Rady w sprawie naszego kraju.

Raport GRECO (Grupy Państw ds. Walki z Korupcją, do której należy 47 państw RE, a także Białoruś i USA) wymienia 16 rekomendacji dla Polski ? co trzeba poprawić w prawie lub praktyce jego stosowania. Mamy 1,5 roku na ich wypełnienie.

GRECO wytyka m.in., że choć na posiedzenia parlamentarnych podkomisji zarejestrowani lobbyści nie mają wstępu, to osoby z zewnątrz mogą w nich uczestniczyć jako goście. A to oznacza, że część legislacji znajduje się w cieniu, niejasne jest pochodzenie niektórych poprawek akceptowanych potem przez parlament.

Tym bardziej to niepokoi, że posłowie w sprawie pojedynczych aktów prawnych nie muszą deklarować sytuacji konfliktu interesów. Kilka rekomendacji dotyczy też takiego konfliktu. GRECO zaleca m.in., by kodeks etyki poselskiej został uzupełniony o jasne wytyczne w tej kwestii.

Podobne rekomendacje GRECO dotyczą sędziów i prokuratorów. Zalecają uściślenie definicji konfliktu interesów czy rozszerzenie deklaracji majątkowych na rodziny.

Jeśli Polska nie zastosuje się do rekomendacji Rady Europy, to przez półtora roku GRECO będzie je analizował. Następnie uruchomi specjalną procedurę i może wysłać do kraju misję wyższego szczebla.

Więcej w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”” – źródło Onet.pl.

Uważam, że Polacy nie powinni dopuścić, by porządkowaniem polskich spraw musiały zajmować się organizacje międzynarodowe.Polacy najlepiej wiedzą jakie zmiany są konieczne, jak pracują parlamentarzyści, prokuratorzy i sędziowie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności

Przecież domów i ich obejść nie sprzątają nam sąsiedzi. Jeżeli nawet wynajmujemy ludzi do sprzątania, to robią to zgodnie z naszą wizją, naszymi oczekiwaniami. Co nie znaczy, że mamy odrzucać pomoc organizacji międzynarodowych w eliminowaniu patologii, blokowaniu naruszania praw obywatelskich przez polskich funkcjonariuszy publicznych, które w ostatnim okresie stają się dla wielu obywateli Polski ostatnim miejscem z którego może przyjść pomoc.
Uważam jednak, że w pierwszej kolejności sami powinniśmy zadbać o to by posłowie, prokuratorzy, sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni robili to, co do nich należy, za co pobierają często kilka razy zawyżone wynagrodzenia.

Udowodnijcie nam, że chcecie Polski demokratycznej

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Komentujemy na bieżąco, Państwo prawa, współdziałanie i współpraca and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.