Wywiad z Włodzimierzem Olewnikiem

OBYWATEL – KRYZYS ZAUFANIA DO INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH

Barbara Berecka: Co dla Pana jest szczególnie ważne, o czym chciałby Pan powiedzieć ludziom?

Włodzimierz Olewnik: Ważne jest przede wszystkim t0, żeby na przykładzie sprawy Krzysztofa pokazać, że to nie może być tak, jak w przypadku naszej rodziny, że pokrzywdzeni stają się dla organów ścigania przestępcami, podejrzanymi, wbrew logice, faktom i dowodom tylko dlatego, że ktoś inny chce zrealizować swoje prywatne interesy, aby prawda nie wyszła na jaw, bo ktoś z ludzi decyzyjnych czy też znajomych za tym stoi, i przez to właśnie nawet, za wszelką cenę udowodnić i zmanipulować fakt zrobienia z ofiary przestępcę, by nie stała się krzywda jego kolegom, czy też trzeba być solidarnym w stosunku do nich.

B.B.: Czy potrafi Pan wskazać jakąś instytucję publiczną, której funkcjonariusze właściwie wykonują swoje obowiązki?

W.O.
: Ogólnie biorąc nie. I to jest problem, bo system to ludzie, jednak, jeśli w systemie jest zbyt wielu takich, co do których można mieć uzasadnione zastrzeżenia, ich się promuje i dopuszcza do tego, żeby wykonywali swoją pracę właśnie w ten sposób, to system jest skonstruowany wadliwie, ma niewłaściwe podstawy, bo promuje tych złych i nieudolnych, a dobrzy giną w systemie i nie mogą niczego zrobić. W naszym przypadku takich rzeczy jest dużo, jak awanse prokuratorów popełniających błędy czy też policjantów mający zarzuty w sprawie Krzysztofa, a to już jest patologia systemu.

B.B.: Pan i Pańska rodzina poznaliście oblicze państwa polskiego reprezentowane przez różnych funkcjonariuszy publicznych poprzez sprawę wyjątkowo bolesną, dramatyczną. Czy według Pana jest jakiekolwiek uzasadnienie do utrzymywania państwa polskiego w obecnym kształcie?

W.O.
Organy ścigania i sprawiedliwości to tylko fragment funkcjonowania Państwa. Ważny, ale nie jedyny. Nie trzeba burzyć domu, żeby wyremontować kilka pokoi. Chcę tu podkreślić, że tu odnoszę się tylko do tych resortów, bo do innych potrzeba głębokiej analizy, a ja jej nie mam.

B.B.: Jak ocenia Pan warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?

W.O.
Jak wszyscy. Zbyt dużo biurokracji, samowładztwa niekompetentnych urzędników, skomplikowany system podatkowy, przewlekłość postępowań administracyjnych, sądowych i brak ochrony ze strony organów państwa w przypadku nieuczciwych partnerów, czy kontrahentów. Ile wśród spraw umorzonych przez prokuraturę dotyczy oszustw i wyłudzeń, bo po prostu nikomu nie chce się prowadzić i ?spycha? się sprawę na drogie cywilną. To rodzi u oszustów nie tylko poczucie bezkarności, ale ?bezczelność? i dalej kontynują swój proceder na coraz większą skale. Takich afer jak ?Amber Gold? są w kraju tysiące.

B.B.: Jak długo według Pana przedstawiciele polskich władz będą jeszcze mogli pozwalać sobie na ignorowanie zwykłych ludzi i prawa?

W.O.
To nie jest pytanie do mnie, tylko do przedstawicieli władzy. A w ogóle dotąd do póki społeczeństwo będzie im pozwalać.

B.B.: Co skłoniło Pana do firmowania swoim nazwiskiem Forum „Obywatel – kryzys zaufania do instytucji państwowych?

W.O.
To, że my w tym braku zaufania żyjemy od wielu lat i co gorsza z roku na rok poczucie bezsilności i nieufności narasta. Nie może być tak, żeby zwykły obywatel był dla państwa jeśli nie wrogiem, to co najmniej niechcianym natrętem. Państwo to my.

B.B.: Czego Pan oczekuje po spotkaniu?

W.O.
Tego, że taka normalna, ludzka inicjatywa i skala zjawiska lekceważenia prawa i obywatela pokazana przez uczestników spotkania wymusi określone zmiany w sferze myślenia, rozwiązań prawnych, obudzi trochę ?sumienie władzy?. Ale też może się coś wykluć na miarę przeciwstawienia się takiemu systemowi.

B.B.: Czy według Pana jest szansa na pobudzenie ludzi do aktywności, działania w sferze publicznej, łączenia sił i przebudowy państwa na takie, które będzie pełnio właściwą, służebną rolę wobec obywateli?

W.O.
Gdybym nie wierzył, że jest to możliwe, to nie byłoby mnie tutaj.

B.B. Dziękuję bardzo za rozmowę.

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Ludzie, Wywiady and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Wywiad z Włodzimierzem Olewnikiem

Comments are closed.