Zdaniem obywateli

LIST OTWARTY

Stowarzyszenie Świetlik informuje że skutki społeczne niezrozumiałych działań sądów, prokuratury i wszelkich urzędów polegające na wydawaniu niesłusznych wyroków, pomówień, oskarżeń, czy decyzji wymagają pilnej niezależnej diagnozy obywatelskiej.

Stopień bezprawności wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i urzędów osiąga od pewnego czasu stopień krytyczny, co na co dzień widzimy podczas naszych działań społecznych, naszej pracy i skalę zgłaszających swoje problemy przedsiębiorców oraz indywidualnych obywateli.
Wynika stąd konieczność utworzenia 
Obywatelskiego Sztabu Kryzysowego ds. Monitoringu Zjawisk Niebezpiecznych Społecznie, utworzonego przez wszystkie fundacje, stowarzyszenia parające się tymi problemami.
Konfederacja tych wszystkich organizacji będzie miała na celu prowadzić prace w zakresie przeciwdziałania skutkom lekkomyślnych instytucjonalnych decyzji urzędniczych, sądowych, prokuratorskich. Uważamy, że należy stworzyć tzw. MAPĘ BEZPRAWIA, która będzie przedstawiała skalę i rodzaj bezprawnych, wyniszczających obywateli i przedsiębiorców działań w/w instytucji państwowych.
 
Dotychczasowy Pozorny Dialog Społeczny władzy z przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi ma na celu jedynie skanalizowanie potencjalnego niezadowolenia, bo jego rezultat jest już z góry określony!
 
Mamy jako stowarzyszenia szczególne prawo do wypowiadania się w tej kwestii, bowiem od lat walczymy z tą patologią wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i wszelkiej maści urzędami. Haniebne postępowania prokuratorskie, czy urzędnicze po nie mniej operetkowych wyrokach sądowych i ich następstw prawnych w postaci różnych sankcji. Pokrzywdzeni przedsiębiorcy i obywatele indywidualni PERMANENTNIE CIERPIĄ Z POWODU SZYKAN ZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I SPOŁECZNĄ!
Gdyby nie wspaniała postawa różnych fundacji i stowarzyszeń obywatelskich, to dziś zarówno pokrzywdzeni przedsiębiorcy jak i obywatele byli by bez środków do życia.
Zarówno przedsiębiorcy jak i obywatele w wyniku bezmyślnych ale również i celowych działań tych instytucji, zostali obarczeni długami i odpowiadają za czyny, których nie są sprawcami.
W kolejce czekają represjonowani przez urzędy(zwłaszcza skarbowe) przedsiębiorcy, i inni….
Nieodzowne i pilne staje się więc stworzenie oddolnej inicjatywy społecznej, w skład której wejdą stowarzyszenia, fundacje , niezależni naukowcy i media oraz formalne i nieformalne organizacje oraz ruchy obywatelsko-społeczne,
których głos tzw.”władza” będzie musiała usłyszeć!!!
 

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Państwo prawa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.