Jesteśmy dużo warci!

BY FUNKCJONOWAĆ W ŻYCIU PUBLICZNYM, POTRZEBNA JEST WIARA W SIEBIE

Ostatnio często zwracam uwagę, że za gardzenie ludźmi i prawem przez funkcjonariuszy publicznych, za zły stan państwa, ogromny dług publiczny w dużym stopniu odpowiedzialni są zwykli obywatele, którzy byli bierni, godzili się i nadal godzą się na niszczący sposób rządzenia. Czymże jest garstka kilkuset ludzi, która rządzi krajem wobec milionów zwykłych obywateli?

Bierność ludzi nie jest tylko efektem obojętności, braku odwagi, czasu czy innych możliwości. Często jest efektem braku wiary w siebie. W Polsce niestety częściej szuka się u drugiego człowieka dysfunkcji, słabych stron, niż zachęca do działania, wzmacnia konkretne umiejętności i kompetencje. Niestety w polskim systemie szkolnym kompletnie nie zwraca się uwagi na potrzebę budowania w człowieku wiary w siebie, w swoje możliwość choćby poprzez wskazywanie szczególnych zdolności, predyspozycji, kompetencji czyli tego co w człowieku dobre, co może dodawać mu odwagi, pewności siebie. Co może zachęcać, pobudzać do przejmowania inicjatywy, do działania.

Uważam, że w ogólnym rozrachunku na biadoleniu, podcinaniu sobie skrzydeł nawzajem bardzo źle wychodzimy wszyscy. Pozytywne wsparcie pobudza do działania, tworzenia i budowania. Aktywność jednych inspiruje, zachęca do działania innych czyli zaczyna przybywać jeżeli nie wszystkim, to przynajmniej większości w środowisku.

Podstawą do tego by wkraczać w sferę publiczną, by aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno – politycznym, by składać propozycje, uczestniczyć w realizacji projektów jest odwaga, ale i pewność siebie, przekonanie o swojej wartości.

Jesteśmy dużo warci, tkwi w nas dużo potencjału, różnych zdolności, mamy różne możliwości. Tylko nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Często niestety nie wierzymy w siebie, a inni w tym byśmy nabrali pewności siebie, nie pomagają nam, nie dodają nam wiary w siebie. Często niestety jest tak, że otaczający nas ludzie nie dość, że nas nie wspierają, to jeszcze wskazują nasze słabe strony, wywołują lęki, odbierają pewność siebie, powodują zaniżanie samooceny.

Z ZUS można wygrać!!!

Uważam, że zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym korzystne jest dodawanie ludziom odwagi, wspieranie przy budowaniu pewności siebie. Ludzie którzy wierzą w swoje siły i możliwości chętnie podejmują różne wyzwania, pokonują trudności, są szczęśliwsi, przyczyniają się do budowania pomyślności swojej i otaczającego środowiska.

Barbara Berecka

This entry was posted in Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Ludzie, Przestać być tłem and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.