Trybunał w Strasburgu znowu po stronie obywateli Polski

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA STAJE PO STRONIE OBYWATELI POLSKI I POPRZEZ WYROKI POKAZUJE NIEKOMPETENCJĘ URZĘDNIKÓW ZUS I SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

CZARNA SERIA PRZEGRANYCH SPRAW PRZEZ POLSKĘ, KTÓRA POWINNA DAWAĆ DO MYŚLENIA, KTÓRA POWINNA SPOWODOWAĆ KONKRETNE DZIAŁANIA

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWOW poprzednim materiale „Sędziowie bawią się ludźmi i lekceważą prawo” zwracałam uwagę na ignorowanie ludzi i prawa na niespotykaną skalę przez urzędników ZUS, KRUS oraz sędziów wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzisiaj mamy kolejne potwierdzenie zaprezentowanego w materiale stanowiska w postaci 12 niekorzystnych dla Polski orzeczeń ETPC. W Polsce nie sposób dojść swoich praw, dlatego obywatele Polski bronią swoich praw na arenie międzynarodowej.

Niestety władza wykonawcza, sądownicza, prokuratorzy, Rzecznik Praw Obywatelskich w zakresie ochrony praw zwykłych ludzi nie spełniają już podstawowych funkcji. Fatalną sytuację i skalę zjawiska, ogrom naruszania prawa pokazują wyroki międzynarodowego Trybunału. Seria przegranych spraw w tym zakresie przez Polskę wygenerowana została przez jeden tylko oddział ZUS z Rzeszowa, a przecież nie ma żadnych powodów, by sądzić, że w innych oddziałach ZUS jest lepiej. Po prostu spora grupa ludzi z Podkarpacia postanowiła przerwać totalne bezprawie i upomniała się o swoje prawa, czego nie robi większość poszkodowanych. Większości poszkodowanych nie stać na wieloletnią walkę, nie mają do tego by walczyć wystarczającej wiedzy i siły.
Całą serię błędów popełnili również sędziowie z województwa podkarpackiego, choć w innych miejscach Polski wcale nie jest lepiej. Oczywiście sędziowie Sądu Najwyższego nie są bez winy, którzy obowiązani byli przerwać niedopuszczalne naruszanie prawa przez urzędników ZUS oraz sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych.

”Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył we wtorek kolejnych dwanaście skarg polskich rodziców, którym ZUS odebrał wcześniej przyznane emerytury z tytułu opieki nad chorymi dziećmi. Każdemu z nich Polska wypłaci od 7 tys. do 12 tys. euro odszkodowania
W sumie skargi złożyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ok. 130 polskich rodziców. Pierwszą z nich Trybunał rozpatrzył we wrześniu 2009 r. Kolejne wyroki zapadły w październiku br. w sprawie dziesięciorga rodziców. Trybunał orzekł na ich rzecz od 8 tys. do 12 tys. euro odszkodowania. We wtorek Trybunał zajął się skargami kolejnych dwanaściorga rodziców” – źródło Wp.pl za PAP.

Uważam, że skala przegranych spraw przez Polskę jest niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa, potwierdza tezę stawianą między innymi tu w stronie, iż przedstawiciele państwa polskiego występują przeciwko ludziom, przeciwko polskim rodzinom, poprzez co naruszają polską rację stanu. Taki stan rzeczy nie mieści się w ramach żadnego cywilizowanego państwa.

Państwo przeciwko człowiekowi, przeciwko rodzinie

Seria przegranych spraw przez Polskę przed międzynarodowym Trybunałem powinna zmusić do myślenia i działania poszczególnych przedstawicieli państwa polskiego, powinna obudzić z letargu ludzi. To co się dzieje w zakresie lekceważenia prawa przez urzędników i sędziów w tak zwanym systemie ubezpieczeń społecznych powinno zostać natychmiast przerwane. System ubezpieczeń społecznych powinien służyć ludziom, a nie jest przeciwko zwykłym obywatelom i polskim rodzinom. Zaś urzędnicy i sędziowie, którzy niszczą ludzi, nie dopełniają obowiązków, notorycznie naruszają prawo, zarabiają bardzo duże pieniądze jak na polskie warunki i za nic nie odpowiadają, taki stan rzeczy jest niedopuszczalną patologią z którą trzeba skończyć.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Komentujemy na bieżąco, Najważniejsze wiadomości, Państwo prawa and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Trybunał w Strasburgu znowu po stronie obywateli Polski

Comments are closed.