Zdaniem nie tylko Trybunału Konstytucyjnego

W POLSCE BRAKUJE BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO JEDNOSTKI

Od lat prezentuję stanowisko, że państwo powinno być dla obywatela.
Funkcjonariusze publiczni powinni nam służyć. Od tej zasady nie powinno być wyjątków.

„Zasada ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, związana jest z bezpieczeństwem prawnym jednostki. Przejawia się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa przez państwo, by nie stawało się ono pułapką dla obywatela i by mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na skutki, których nie był w stanie przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, że jego działania będą także później uznawane przez porządek prawny” – źródło Trybunał.gov.pl, który stanowisko zaprezentowane powyżej wyraził przy okazji badania zgodności z Konstytucją przepisów uzyskania prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy.

W ostatnich latach w Polsce bardzo często dochodziło do naruszania bezpieczeństwa prawnego jednostki za które odpowiedzialni są przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej,
a które piętnuje między innymi Trybunał Konstytucyjny. Do szczególnie ogromnej liczby naruszeń doszło na styku zwykli ludzie, a system ubezpieczeń społecznych. Jak nie wyrzucali po kilka lat wstecz rolników – przedsiębiorców z KRUS, to wyłączali wstecz z ubezpieczenia z tytułu pracy nakładczej. Weryfikowanie na podstawie tych samych dokumentów przyznanych emerytur i rent było też nagminnie prowadzone, co zresztą również zakwestionował w lutym bieżącego roku Trybunał Konstytucyjny.

To się normalnie w głowie nie mieści,
że funkcjonariusze publiczni mogą bezkarnie naruszać obowiązujące prawo, mogą na skalę wręcz masową pomiatać zwykłymi ludźmi. Mogą pozbawiać Polaków i polskie rodziny środków do życia i nie reaguje praktycznie nikt, a same orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego traktowane są z ogromną rezerwą przez bezkarnych urzędników i sędziów.

Kolejny bubel prawny zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Najważniejsze wiadomości, Państwo prawa, Polityka społeczna, Ubezpieczenia społeczne and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.