Dzień sądny dla polskiego wymiaru sprawiedliwości

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ BRONI OBYWATELI POLSKICH PRZED POLSKIMI WŁADZAMI

Europejski Trybunał Praw Człowieka, który ma siedzibę w Strasburgu wydał dzisiaj dwa niekorzystne dla Polski orzeczenia, które doskonale wpisują się w ostatnią serię pokazywania prawdy o polskich organach ścigania i polskim sądownictwie. które obnażają niewydolną strukturę polskiej władzy sądowniczej, która nie spełnia już swoich podstawowych funkcji. Wyroki pokazują ja wrogie Polakom są polskie sądy, polskie władze.

Słuchajcie, dla mnie to jest zupełnie niesamowite, że w ostatnich latach często jest tak, iż międzynarodowe trybunały bronią obywateli Polski przed legalną władzą w kraju, która zamiast służyć osacza ludzi, lekceważy ich prawa, hamuje krytykę przecież tak bardzo pożądaną w demokracji.

Dzisiaj w wyroku dotyczącym Marka Dochnala Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie przez Polskę: art. 5 par. 3 i par. 4 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczących prawa do wolności i bezpieczeństwa. Orzekł, że Polska naruszyła też art. 8, który mówi o prawie do poszanowania życia rodzinnego.
Informacje na temat orzeczenia w sprawie Dochnala

W sprawie wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego Izabeli Lewandowskiej – Malec Trybunał orzekł, że zarzut wobec polskich sądów o naruszenie prawa wolności wyrażania opinii, zapisanego w art. 10 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest uzasadniony.
informacje o orzeczeniu w sprawie pani Lewandowskiej – Malec

Mnie się normalnie w głowie nie mieści, że sądy w kraju, który aspiruje do demokratycznego państwa prawa, gdzie jet niski potencjał społeczny mogły wydawać wyroki skazujące za zadawanie pytań ludziom władzy, co jest przejawem właściwego wykonywania mandatu radnego, jak było w przypadku pani Izabeli Lewandowskiej – Malec.
Wyroki polskich sądów w tej sprawie bardzo źle świadczą o kompetencjach polskich sędziów. Orzeczenia krzyczą wręcz o braku elementarnej wiedzy z zakresu życia społeczno – politycznego, znajomości i rozumienia pojęcia demokracja, które dyskwalifikują przy podejmowaniu pracy w sekretariatach sądów, o pełnieniu funkcji sędziów wstyd normalnie pisać. Brak słów.
To, że w państwie rządzonym w sposób demokratyczny niezbędna jest kontrola społeczna, krytykowanie władzy powinni wiedzieć średnio rozgarnięci obywatele.

Tłumienie krytyki władz, karanie za zadawanie niewygodny pytań nie jest przecież przejawem demokracji tylko totalitaryzmu.

Uważam, że to co stało się dzisiaj w Strasburgu, ten dzień sądny dla polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz ostatnie wydarzenia w związku z wymiarem sprawiedliwości w kraju takie jak choćby dyspozycyjność sędziów, na której dał się złapać prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, pikiety pod sądami w różnych miastach Polski zwykłych, bezradnych wobec bezprawia ludzi powinny dać wreszcie do myślenia osobom decyzyjnym. Obecny stan rzeczy nie powinien trwać ani dnia dłużej. Zmiany powinny być dokonane tu i teraz. Polscy sędziowie nie powinni ani dnia dłużej pracować tak jak do tej pory.
Konieczne jest egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej od sędziów niedopełniających obowiązków i przekraczających uprawnienia.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Komentujemy na bieżąco, Najważniejsze wiadomości, Państwo prawa, współdziałanie i współpraca and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Dzień sądny dla polskiego wymiaru sprawiedliwości

Comments are closed.