Ludzie zadają nam pytania bardzo polityczne

STOWARZYSZENIE STOP BEZPRAWIU – LUBLIN JEST ORGANIZACJĄ, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE DZIAŁAJĄ NA RZECZ PRAWORZĄDNOŚCI

Gdy rozmawia się z Polakami na temat życia publicznego, wyczuwa się ogromna potrzebę na nowe oferty polityczne, ale zupełnie inne niż te aktualnie funkcjonujące. Według mnie Polacy bardzo czekają na ludzi w życiu publicznym, którzy będą robić to, do czego się zobowiążą.

W związku z „Dniami Świadomości Prawnej” i wyjściem do ludzi, coraz częściej zwykli obywatele przedstawicielom Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin zadają pytania bardzo polityczne, w tym mnie również. Ludzie proszą nas o konkretny plan działania w życiu publicznym, pytają o konkrety dotyczące rządzenia.

Słuchajcie, członkami Stowarzyszenia są ludzie o różnych poglądach politycznych. Są osoby bezpartyjne i związane z konkretnymi partiami. Połączyła nas walka z dość powszechnym bezprawiem i działanie na rzecz aktywizacji w życiu społeczno – politycznym możliwie dużej grupy ludzi. Uważamy, ze w obecnej chwili bardzo ważne jest nawiązywanie współpracy między organizacjami obywatelskimi.
My zajmujemy się tematyką, która powinna być ważna dla wszystkich legalnie działających partii politycznych, która powinna łączyć.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin swoje stanowisko w sprawie co dla nich jest ważne wyrazili między innymi w oświadczeniu przygotowanym w związku z „Dniami Świadomości Prawnej”:

Uważamy, że w Polsce bardzo mało ludzi aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, co jest między innymi przyczyną ogromnych problemów społecznych i ekonomicznych kraju.

Niski potencjał społeczny niedopuszczalny jest w państwie, które ma być rządzone w sposób demokratyczny.
Trudno mówić o kontrolowaniu władzy, która niezbędna jest w
demokracji w sytuacji, gdy faktycznie rządzących nie ma kto
kontrolować.
Dlatego uważamy, że niezbędne i konieczne są działania na rzecz
wzrostu aktywności i świadomości obywatelskiej, w tym podnoszenia
świadomości prawnej oraz integracji środowiska organizacji
pozarządowych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin wychodząc na
przeciw potrzebom zainicjowali „Kampanię Edukacji Obywatelskiej”,
która odbywa się pod hasłem: „SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ
FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO”. Zaprosiliśmy
przedstawicieli innych organizacji pozarządowych z terenu Polski do
ścisłej współpracy, by inspirować się i wspomagać przy realizacji
poszczególnych projektów.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszenia STOP BEZPRAWIU ? Lublin
Jerzy Pietrzyk

ruchspoleczny.com.pl, sprawiedliwosc.org

Walka z bezprawiem, wspomaganie się wzajemne w postępowaniach przed urzędami i sądami, zachęcanie tych co stoją z boku do współpracy i współdziałania, brania spraw w swoje ręce. Zapraszanie do współpracy przedstawicieli innych organizacji, jednoczenia się wokół ważnych spraw. To są na dzień dzisiejszy priorytety w działalności naszego stowarzyszenia.
W trakcie sobotniego spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu, Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP oraz Fundacji Obrony Prawa i Porządku Publicznego „Zawisza” doszliśmy do wniosku, że priorytetem we spólnej działalności musi być egzekwowanie wyciągania konsekwencji służbowych, dyscyplinarnych i karnych wobec funkcjonariuszy publicznych, którzy nadużywają stanowisk, nie dopełniają obowiązków lub przekraczają swoje uprawnienia. W sprawie nie powinno być litości dla żadnej grupy przedstawicieli państwa i samorządów.

Mnie również wprost zadawano pytania
, jak pani widzu rządzenie krajem, co bym zmieniła, jak bym postąpiła? Czy mam jakiś plan działania?
Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie sprawa jest bardzo prosta i jasna. Nie należę do żadnej partii, mam bardzo ugruntowane spojrzenie na rządzenie, polską rzeczywistość, a moje poglądy można poznać czytając moje strony internetowe.

Ja nie mam zamiaru nawet udawać, że jestem daleko od polityki. Uważam, że każda działalność w sferze rządzenia krajem jest rodzajem polityki. A przecież choćby egzekwowanie działań zgodnych z prawem jest przejawem mieszania się do polityki. We współczesnej Polsce zwróciła bym uwagę na dwa przeciwstawne nurty sposobu funkcjonowania w życiu publicznym, uprawiania polityki.

– Pierwszy, zdecydowanie dominujący nurt, ze zdemoralizowanymi, gardzącymi zwykłymi ludźmi liderami, silny siłą pieniędzy podatników, który niszczy resztki potencjału społecznego. Funkcjonowanie w życiu publicznym w tym nurcie nastawione jest na branie, czerpanie korzyści dla siebie i najbliższego otoczenia.

– Drugi nurt, bardzo potrzebny, wręcz niezbędny, bardzo słaby z punktu widzenia finansowego, z nielicznymi tylko liderami dysponującymi predyspozycjami i siłą zdolną poderwać do działania innych, zamilczany przez większość, nastawiony jest na działalność na rzecz ludzi i kraju, przywrócenie państwu właściwej roli.

Protest pod Sądem Okręgowym w Lublinie

Uważam, że nie ma żadnego powodu, by przedstawiciele organizacji pozarządowych przepraszam za porównanie, udawali panienki, które chciały by, ale boją się. Bo niby gdzie szukać nowych kadr do polityki, jak nie wśród działaczy społecznych, którzy mają świadomość stanu państwa polskiego, którzy mają doświadczenie w pracy z ludźmi i działalności publicznej.

Chcielibyście kolejny raz do rządzenia krajem zatrudniać amatorów za publiczne pieniądze, bo ja zdecydowanie nie.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Komentujemy na bieżąco, Konstytucja, Państwo prawa, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , . Bookmark the permalink.