Powstrzymać emigrację!

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

POPRZEZ TWORZENIE WARUNKÓW DO ŻYCIA I ROZWOJU MOŻNA JEDYNIE ZATRZYMAĆ LUDZI W POLSCE

DANE NA TEMAT EMIGRACJI DOSŁOWNIE BIJĄ NA ALARM!!!

Sytuacja społeczna, gospodarcza, finansowa, upadek moralny tak zwanych elit w Polsce udowadniają, że uprawiać politykę i rządzić poprzez marketing i propagandę można zaledwie przez kilka lat, dokąd są jeszcze zasoby z poprzedniego okresu. Po rządzeniu z zastosowaniem działań marketingowo – propagandowych zostają jedynie ruiny i zgliszcza zarówno w sferze moralno – etycznej, kondycji społecznej, w gospodarcze i finansach.


Jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników do oceny rządzenia krajem wydaje się być zainteresowanie ludzi chęcią życia na określonym terenie, osiedlaniem się. W Polsce obserwujemy zjawisko wyludniania się kraju, emigracji za pracą na niespotykaną nigdy wcześniej skalę. Zjawisko jest tym groźniejsze, że wyjeżdżają stąd ludzie młodzi i przedsiębiorczy.

„Po fali powrotów do kraju z emigracji, Polacy ponownie decydują się na życie za granicą. Jednak tym razem nie są to wyjazdy na kilka miesięcy, ale na stałe ? czytamy w ?Rzeczpospolitej?.

Za granicą osiedlają się najczęściej młodzi, przedsiębiorczy i dobrze wykształceni Polacy. Wybierają emigrację, bo szukają stabilnej pracy, spokoju i dobrych warunków życia dla rodziny

W porównaniu do poprzednich lat w ubiegłym roku liczba rezydentów w Wielkiej Brytanii wzrosła o blisko 12 proc. ? wynika z danych brytyjskiego urzędu statystycznego. Do tej pory ich liczba wzrastała rocznie maksymalnie o 2 proc.

Polskich pracowników nie brakuje także w Niemczech. W 2011 r. do tego kraju przyjechało 173 tys. Polaków. Dla porównania ? 95 tys. Rumunów i 51 tys. Bułgarów.

Polacy częściej wyjeżdżają na stałe – uważają cytowane przez gazetę agencje pośredniczące w pracy za granicą” – źródło Onet za PAP.

Podstawowymi przyczynami ucieczki ludzi z Polski, potężnej emigracji są nadmiernie rozbudowane, bardzo kosztowne w utrzymaniu, uciążliwe dla zwykłych ludzi struktury państwa i samorządów oraz instytucji publicznych,
które osaczają zwykłych obywateli, demolują życie całym rodzinom i środowiskom, są jedną z przyczyn bardzo wysokich podatków. Ogromna dyskryminacja, nierówność, nepotyzm, bardzo wysokie koszty pracy dolewają przysłowiowej oliwy do ognia.

W Polsce zatrudniają swoich na posadach publicznych, co tam zatrudniają, zupełnie nie liczą kosztów, ograbiają ludzi z kolejnych pieniędzy poprzez podatki, tworzą specjalnie dla przedstawicieli rodzin i dla znajomych stanowiska pracy w sferze publicznej i mało kto reaguje. Opinia publiczna w zasadzie milczy. Jakże inaczej odbywa się to w innych krajach: ” Grecki członek parlamentu, podczas sprawowania funkcji przewodniczącego parlamentu, zatrudnił swoją córkę na stałą posadę. Opinia publiczna domaga się jego rezygnacji. Cały materiał.

Mam świadomość, że bardzo trudno będzie przywrócić w Polsce warunki do życia i rozwoju dla zwykłych ludzi. Bardzo trudno w sytuacji, gdy brakuje miejsc pracy, a wynagrodzenia na bardzo wielu stanowiskach są bardzo niskie, będzie powstrzymać emigrację.
Mimo licznych przeszkód i trudności trzeba jednak zacząć to robić. Nie może być dalej zgody społecznej na dalszą degradacje kraju, na pozbywanie się największego bogactwa, potencjału jakim może dysponować kraj, którym są młodzi, chętni do pracy, przedsiębiorczy ludzie.

Konieczne jest zabranie funkcjonariuszom publicznym, w tym urzędnikom i sędziom absolutnej władzy nad zwykłym człowiekiem. Przedstawiciele państwa i samorządów muszą wreszcie zacząć działać na podstawie i w granicach prawa, zgodnie z wymogami polskiej Konstytucji. Urzędnikom, policjantom, prokuratorom i sędziom trzeba ustawicznie przypominać, że są dla ludzi, mają służyć zwykłym obywatelom. Trzeba egzekwować, by przedstawiciele państwa i samorządów służyli ludziom.

Konieczne jest uwolnienie przedsiębiorczości, którego skutkiem będzie tworzenie miejsc pracy, rozwój gospodarczy bez którego nie da się zatrzymać ludzi w Polsce, bez którego nie ma szans na życie i rozwój.

Najwyższy czas jest ku temu, by przywrócić priorytety przy prowadzeniu polityki i rządzeniu jakim powinny być dobro ludzi i kraju. Odpowiednio prowadzona polityka społeczna prowadzona z myślą o życiu zwykłych ludzi i rozwoju oraz jej efekty w postaci rozwoju gospodarczego była by w stanie powstrzymać emigrację.

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Komentujemy na bieżąco, Najważniejsze wiadomości, Państwo prawa, Polityka społeczna, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.