Zniesienie immunitetów chroniących posłów w Słowacji

W POLSCE RÓWNIEŻ NIEZBĘDNE SĄ DZIAŁANIA POLITYKÓW PONAD PODZIAŁAMI

Politycy z różnych partii muszą się różnić, powinni mieć różne poglądy, ale to wcale nie wyklucza porozumiewania się w sprawach istotnych dla ludzi i kraju, które zgodnie z interesem zwykłych obywateli i kraju wymagają zgody politycznej, prawie jednomyślności. Umiejętność prowadzenia negocjacji, dostrzegania spraw najważniejszych, zawierania porozumień w sprawach bardzo ważnych dla ludzi i kraju między innymi powinny cechować osoby, które pełnią ważne funkcje w życiu publicznym.

”Słowaccy deputowani znieśli, na wniosek opozycyjnej chadecji, immunitet chroniący posłów przed odpowiedzialnością karną. Opozycja uważa, że wynik głosowania przejdzie do historii parlamentaryzmu.

Za zniesieniem immunitetu głosowało 144 ze 150 deputowanych. Wniosek zyskał poparcie wszystkich ugrupowań parlamentarnych – zarówno lewicowego, rządzącego SMER-u premiera Roberta Fico, jak i deputowanych opozycji.

Po głosowaniu deputowani znowelizowali również słowacką konstytucję, aby umożliwić wprowadzenie nowych przepisów do Kodeksu karnego. I tu wykazali się podobną jednomyślnością: „za” głosowało 145 posłów.

– Ten dzień przejdzie do historii. O uchylenie immunitetu walczyliśmy przez osiem lat. Posłowie nie mogą mieć większych praw niż obywatele, których reprezentują ? powiedział po głosowaniu były minister sprawiedliwości Daniel Lipszyc.

Deputowanym nie będzie groziła odpowiedzialność karna jedynie za wypowiedzi na forum parlamentu. Każdy wniosek generalnego prokuratora o pozbawienie immunitetu poselskiego musi jednak zatwierdzić mandatowa komisja parlamentarna. Prokurator będzie musiał powiadomić o popełnionym przez posła przestępstwie przewodniczącego parlamentu i szefa wspomnianej komisji” – źródło Onet.pl za PAP.

Zachwycanie się przez znaczną część zwykłych obywateli elokwentnymi, próżnymi, pięknie prezentującymi się, często bardzo niekompetentnymi egoistami, którzy funkcjonują w życiu publicznym, w polityce, którzy sieją ogromne spustoszenie w życiu zwykłych ludzi i kraju jest działaniem przeciwko sobie, interesom swoim, swoich rodzin i środowiska w którym żyjemy, funkcjonujemy.
Brak patrzenia przez większość wyborców na życie publiczne, osobiste wybory polityczne poprzez pryzmat własnych potrzeb i interesów ma bardzo fatalne skutki dla większości Polaków i Polski.

Polacy przed dokonaniem wyborów politycznych powinni zadawać sobie pytanie: co ja z tego będę miała, miał, gdy określona osoba będzie nas reprezentowała? Musimy patrzeć na kandydatów, którzy chcą być naszymi przedstawicielami poprzez ich osobowości, ich dotychczasowe działanie. Musimy sprawdzać czy osoby aspirujące do pełnienia funkcji publicznych szanują innych ludzi i prawo, czy są wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, czy są wystarczająco kreatywni i skuteczni w działaniu.

Przejawami funkcjonowania demokracji są między innymi równość wobec prawa, faktyczny brak dyskryminacji. W naszym interesie zwykłych obywateli jest, byśmy nie byli gorzej traktowani niż inni. Funkcjonowanie w bardzo szerokim zakresie immunitetów dla przedstawicieli poszczególnych władz i zawodów jest przejawem braku demokracji, który powoduje bardzo często, że bezkarni pozostają pospolici przestępcy, których chronią immunitety.

W interesie nas wszystkich i każdego z osobna jest, by większość immunitetów zlikwidować, celem przerwania dyskryminowania zwykłych ludzi, którzy odpowiadają za swoje działanie lub zaniechania, podczas gdy ich wybrańcy pozostają bezkarni, chowają się za immunitetami. Likwidacja immunitetów, faktyczne zrównywanie z prawem osób pełniących funkcje publiczne, pracujących w strukturach państwa z prawami zwykłych ludzi niezbędne jest, by rzeczywiście Polska zmierzała w kierunku rządzenia metodami typowymi dla demokracji.
Posłowie i inni przedstawiciel państwa oraz ich rodziny powinni również na własnej skórze odczuwać jak w Polsce pracują poszczególne służby w tym prokuratury i sądy. Osobiste doświadczenia osób, które pełnią funkcje publiczne, pracują w strukturach państwa i ich rodzin powinny przyczyniać się do wzrostu presji na rzecz szacunku do człowieka i prawa, ograniczania w czasie rozpatrywania poszczególnych spraw.

Uważam, że osoby pełniące funkcje publiczne, pracujące w strukturach państwa podobnie jak zwykli obywatele powinni chronić swoje interesy poprzez odpowiednie zachowanie się, szacunek dla ludzi i prawa, a nie poprzez dyskryminujące innych immunitety. Jak widać na przykładzie Słowacji, nic nie stoi na przeszkodzie, by immunitety zlikwidować, potrzebne są jedynie wola polityczna i zgoda polityczna.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Komentujemy na bieżąco, Państwo prawa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.