Obywatele z usług sądów powinni korzystać w ostateczności

SZACUNEK DO LUDZI PI PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

Doskonale rozumiem Pawlaka i jego ludzi, którzy sięgają po skuteczne metody działań społecznych, by tylko utrzymać bardzo korzystny dla nich układ władzy w Polsce.
Ale przecież w sprawie nie powinno chodzić o Pawlaka, jego koleżanki i kolegów, osoby zatrudnione w sądach.
W sprawie najważniejsze powinno być dobro obywateli, przydatność sądów dla zwykłych ludzi, koszty utrzymania wymiaru sprawiedliwości, które maja wpływ na nasze portfele.

Jak działają polskie sądy, wiedzą wszyscy zainteresowani. Obrona obecnego stanu rzeczy przez kogokolwiek mnie zupełnie zdumiewa, znaczy, że obrońcy myślą tylko o sobie, swoim otoczeniu i swoich interesach, pomijają interesy zwykłych ludzi.

Słuchajcie, sądy nie są artykułami pierwszej potrzeby,
że trzeba z nich korzystać na co dzień, muszą być na wyciągniecie ręki.
W Polsce prawie nie działają sposoby polubownego załatwiania spraw, co jest sytuacją patologiczną. Na styku obywatel urzędnik sytuacja jest wręcz dramatyczna. Urzędnicy nawet gdy w sposób rażący naruszają prawo, to i tak czują się zupełnie bezkarni, walczą przed sądami, by poprzez wyroki sankcjonować bezprawne działania, zresztą często tego typu działania urzędników dzięki przychylności sędziów są bardzo skutecznie.

”PSL w liście do samorządowców prosi o pomoc w zbiórce podpisów pod obywatelskim projektem ustawy powstrzymującej reorganizację mniejszych sądów, co planuje minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Zwracamy się z prośbą do państwa o wsparcie działań, mających na celu zebranie na terenie państwa samorządów jak największej liczby podpisów (pod obywatelskim projektem ustawy-red.)” – napisali w liście, do którego dotarła PAP, szef Stronnictwa Waldemar Pawlak i przewodniczący klubu PSL Jan Bury. Pismo skierowano do przedstawicieli władz lokalnych z terenów, którym grozi zniesienie sądów rejonowych.

„Projekt reorganizacji sądów powszechnych budzi poważne zastrzeżenia o charakterze konstytucyjnym, a ponadto może ograniczać mieszkańcom małych środowisk szeroki dostęp do usług publicznych” – argumentują.

Politycy informują, że pod koniec maja zgłoszono wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ws. projektu, którego celem ma być „doprowadzenie do zgodności z konstytucją RP zasad tworzenia sądów”. W projekcie, przygotowanym przez stowarzyszenie Amici Curiae, literalnie wymieniono sądy rejonowe, po to by minister sprawiedliwości nie mógł ich przekształcić przy pomocy rozporządzenia (…).

Liderzy Stronnictwa chcą, by projekt trafił do Sejmu jako inicjatywa obywatelska, mimo że teoretycznie mogliby go zgłosić jako propozycję poselską. – Projekt jest napisany przez obywateli, my do tego dołączamy. Mamy świadomość, że taka inicjatywa jest mocniejsza, jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko polityczne – tłumaczył rzecznik PSL Krzysztof Kosiński.

PSL przygotowało ponadto wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą zapisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, które pozwalają na wydanie rozporządzenia znoszącego sądy.

Według ludowców takie rozwiązanie jest bowiem niezgodne z art. 176 konstytucji, który stanowi, że „ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy”.

Rzeczniczka ministerstwa sprawiedliwości Patrycja Loose powiedziała PAP, że Jarosław Gowin będzie ze spokojem czekać na werdykt Trybunału Konstytucyjnego, do którego chce się zwrócić PSL. Dodała, że zdaniem ekspertów resortu minister ma prawo powoływać i znosić sądy w drodze rozporządzenia.

– Minister Gowin bardzo ceni sobie koalicyjną współpracę z PSL, ale nie zamierza pod wpływem sprzeciwu polityków Stronnictwa wycofywać się z przygotowywanej od wielu miesięcy reformy sądownictwa – zaznaczyła Loose.

Jak podkreśliła, głównym celem reorganizacji sądów, która zakłada przekształcenie najmniejszych sądów w wydziały zamiejscowe, a nie ich likwidację, jest korzyść dla wszystkich obywateli. – Dzięki tym zmianom możliwe będzie wyrównanie dysproporcji w obciążeniu sędziów pracą, a więc w praktyce będą oni orzekać w tych sądach, w których są najbardziej potrzebni. To zaś usprawni postępowania sądowe i skróci czas oczekiwania na wyrok – wyjaśniała” – źródło Onet.pl

Szkoda, że PSL nie broni spraw ważnych dla zwykłych ludzi tak dzielnie, z taką determinacją, jak broni obecnych układów władzy w terenie, w tym przypadku władzy sądowniczej.

Reforma sądownictwa, którą proponuje minister Gowin, jest bardzo delikatna, zupełnie niewystarczająca. Może spowodować, że będzie mniej w terenie bardzo znaczących w środowiskach lokalnych, wyjątkowo dobrze opłacanych jak na polskie warunki prezesów sądów, przewodniczących wydziałów i ich zastępców.

A tak swoją drogą trzeba przyznać, iż Pawlak ze swoimi ludźmi wykazują się niesamowitą pomysłowością, tupetem, by odwołując się do obywateli chronić interesy ludzi władzy, faktycznie działać przeciwko interesom zwykłych ludzi, którzy często są nękani przez sędziów, którzy utrzymują ze swoich pieniędzy płaconych w postaci podatków zbędne etaty i funkcje w sądownictwie. Trzeba za wszelką cenę bronić swoich interesów i interesów osób życzliwych politykom, a to, że nieuchronnie zmierza taka postawa do konserwowania chorych lokalnych układów i coraz większej zapaści finansów publicznych, to przecież nie jest problem polityków PSL, którzy puki co żyją chwilą, zresztą żyją bardzo dobrze.

Gdy słyszę, czytam o politykach PSL, gdy ich obserwuję w sferze publicznej, to natychmiast wraca do mnie, takie moje puki co bardzo utopijne marzenie. By politycy dbali o siebie, swoje rodziny i swoje otoczenie, bo to jest przecież takie naturalne. Ale by jednocześnie byli ludźmi pracowitymi, kompetentnymi, wrażliwymi, którzy dbają również o los zwykłych ludzi, Polaków i Polski.

Gdyby politycy PSL patrzyli z punktu widzenia potrzeb zwykłych ludzi, to wiedzieli by, że człowiek potrzebuje spokoju, a nie dostarczania pracy pracownikom sądów. Człowiek potrzebuje korzystać z owoców swojej pracy, a nie opłacania prezesów, przewodniczących wydziałów i tym podobnego trwonienia pieniędzy z podatków.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Obywatele z usług sądów powinni korzystać w ostateczności

Comments are closed.