To jest takie proste, a jednocześnie jakie trudne

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

Słuchajcie, można debatować godzinami, dniami, tygodniami, a nawet latami na temat niezbędnych i koniecznych zmian w sposobie rządzenia Polską. Tylko w sprawie nie chodzi o przeciągające się w czasie debaty.
Konieczne jest ustalenie najważniejszych spraw do załatwienia, opracowanie sposobu działania i podjęcie pracy.

Od początku 2012 roku bardzo widoczne jest zjawisko aktywizowania się ludzi. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że nikt niczego za nich nie załatwi, iż sami muszą brać swoje sprawy w swoje ręce. Ludzie aktywni nareszcie zaczynają spotykać się, organizować się.

Pod koniec marca odbył się Kongres Protestu, którego efektem jest Referendum Obywatelskie. Jutro w Warszawie odbędzie się Kongres Niepokonanych.

To co w państwie polskim szczególnie jest nie do przyjęcia dla większości aktywnych, zwykłych obywateli, którzy spotykają się, organizują się, to jest sposób pracy polskich funkcjonariuszy publicznych, w tym sędziów, urzędników, policjantów, prokuratorów.

Na pozór to jest przecież takie proste. Są ogólnie przyjęte sposoby zachowania się, traktowania drugiego człowieka. Jest prawo, które teoretycznie rzecz ujmując, powinno regulować sposób działania ludzi reprezentujących państwo i samorządy.
Słabość charakterów ludzi władzy, faktyczny brak kontroli społecznej, dość powszechnie funkcjonujące układy i układziki spowodowały jednak w Polsce, że praktyka, życie nijak nie mają się do powszechnie akceptowanych standardów zachowania się i do obowiązującego prawa.

Część zwykłych obywateli krzyczy już z rozpaczy, woła o litość, a przedstawiciele władz, funkcjonariusze publiczni nie reagują. Im bardzo odpowiada obecny stan rzeczy.

By doszło do zmian nie potrzebne są dodatkowe pieniądze. Nawet można zaoszczędzić na na ograniczeniu zbędnej liczby etatów w strukturach władzy. Zbędne są również jakieś skomplikowane i zawiłe rozwiązania.
Potrzebna, niezbędna i konieczna jest wola polityczna. Potrzebni są kompetentni, aktywni, wrażliwi ludzie, którzy będą w stanie być liderami przemian. Potrzebne są proste rozwiązania.

Można i trzeba zacząć od stosowania, przestrzegania ogólnych standardów, to jest niby bardzo proste i lpgiczne, ale niestety jednocześnie bardzo trudne, wręcz niewykonalne dla słabych, zdemoralizowanych, interesownych ludzi, którzy pracują w strukturach państwa, samorządów i instytucji publicznych. Bo cóż niby innego jak nie słabość poszczególnych osób i całych grup ludzi pracujących w strukturach władzy jest główną przyczyną obecnego sposobu rządzenia?

By szanować innych ludzi, przestrzegać ustalonych zasad trzeba być silnym, samorządnym człowiekiem, który potrafi wyznaczać sobie cele i zadania do realizacji oraz potrafi kontrolować ich wykonanie. Konieczna jest przy tym umiejętność samo ograniczania się, umiejętność panowania nad swoimi popędami, nadmiernie rozbudowanymi potrzebami.

korzystajmy z naszych konstytucyjnych praw

Niby wszystko jest bardzo proste i oczywiste, ale jakże trudne do wykonania.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.