Udowodnijcie nam, że chcecie Polski demokratycznej

EDUKACJA OBYWATELSKA

PRZYWILEJE WŁADZY SĄ NAJWAŻNIEJSZE?

Mój najsurowszy krytyk i oponent, którego zawszę muszę przekonywać szczególnie merytorycznie i rzeczowo  do określonego stanowiska,  czy pomysłu powiedział mi po przeczytaniu materiału A jednak nie demokracja, że udało mi się obronić tezę, przekonałam go.

Jest w Polsce pewna grupa ludzi, którzy twierdzą, że demokracja jest najgorszym z możliwych systemów. Życie nie lubi próżni. Ci, którzy mówią – nie demokracji – nie przedstawiają jasnej wizji sposobu rządzenia państwem, społecznościami lokalnymi. Sama negacja do niczego nie prowadzi.

Obecny styl kierowania państwem, samorządami nie ma zbyt wiele wspólnego z demokracją, co analizowałam w artykule ” A jednak nie demokracja”. W tym stanie rzeczy na własny użytek przyjęłam dość powszechne stanowisko, że demokracja nie jest dobrym sposobem rządzenia, ale jak na razie nie wymyślono lepszego. Przy czym cały czas pamiętam o tym, że w Polsce nie ma demokracji, na co jednoznacznie wskazuje analiza merytoryczna istniejącego stanu rzeczy.

Nie może być mowy o demokracji w państwie dość powszechnego bezprawia, potęgowanego przez polityków, urzędników, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości itp.

Zgodnie z konstytucją wszyscy jesteśmy wobec prawa równi, nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Uważam, że art. 32 konstytucji jest nagminnie naruszany. Przy załatwianiu spraw w urzędach, w trakcie kampanii wyborczych, gdzie równiejsi politycy dysponują w okresie przedwyborczym pieniędzmi z budżetu. Przy ustalaniu wynagrodzeń ludziom władzy dyskryminuje się zwykłych obywateli. Odniesieniem są jakieś śmieszne wskaźniki, współczynniki, a nie minimalne wynagrodzenie w kraju.

Mój ulubiony art. 7. Konstytucji gwarantuje nam, że ” Organy władzy publicznej działają na podstawie i granicach prawa”. Zgodnie z art. 10. 2.  Konstytucji ” Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Zgodnie z art. 163 konstytucji ” Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”.

Przedstawiciele władz zarówno tych centralnych, jak i samorządowych udowodnijcie nam, że chcecie aby w Polsce była demokracja. Przekonajcie nas poprzez swoje decyzje, wyroki, postawy w życiu na co dzień, że zależy Wam na tym, aby Polska była krajem, gdzie szanuje się zwykłego obywatela.

Wiem, że się rozmarzyłam, ale nic mi innego już nie pozostało, jak napisać w miejscu, gdzie ma dostęp wiele osób, co moje otoczenie, co ja o tym myślimy, jak rządzona jest Polska. Na Onet pl. pojawił się artykuł z którego wynika, takie zdziwienie w związku z wypowiedzią premiera, że będzie współpracował po wyborach ze wszystkimi. Dobrze by było.

Zero tolerancji dla działań, decyzji, wyroków naruszających prawo. Trzeba załatwiać sprawy, rozwiązywać problemy bez mataczenia, stękania i kręcenia, bez przysłowiowego odwracania kota ogonem. Przestrzeganie prawa, ustalonych zasad jest przejawem demokracji. Skoro twierdzicie, że chcecie demokracji, to czekamy, przekonajcie nas poprzez czyny.

Jak rozmawiamy o prawie, to w tym szczególnym czasie przed wyborami samorządowymi warto, zwrócić uwagę na dostępność poszczególnych funkcji dla zwykłych ludzi, porozmawiać o wynagrodzeniach ludzi władzy. Możemy się oszukiwać, że sytuacja materialna nie ma wpływu na rozwój człowieka, jego świadomość, chęci, ale i możliwości działania na rzecz dobra wspólnego. Śmiejecie się, ci pasjonaci, którzy myślą z perspektywy znacznie szerszej niż koniec własnego nosa są w mniejszości. Ilu wzięło materiały reklamowe i poszło osobiście przekonać wyborców do swojej wizji. Ilu z nich pokazało już, co potrafi w dotychczasowym działaniu?

Ci nieliczni, wyjątkowi nie wiem czy do końca mają świadomość na co się skazują, podejmując się pełnienia funkcji zgodnie z własnym wyobrażeniem i przekonaniem? Wczoraj czytelniczka strony pytała mnie, jak dobierać się do układów, jak z tym walczyć? Tak, jeżeli chcecie być uczciwi wobec siebie, swoich wyborców przed Wami ustawiczna walka o sprawy często oczywiste, ale niestety nie w Polsce.

Jak twierdzą specjaliści od samorządności i samorządów prawo ustawiło wójtów w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji. Kontrola nad działaniami wójtów, burmistrzów, prezydentów w obecnym stanie prawnym jest słaba. W wyniku reformy znacznie stracili radni, którzy faktycznie nie mają zbyt wiele do powiedzenia.

Ci, którzy zdecydowali się na reprezentowanie swoich lokalnych społeczności w samorządach mam nadzieję, że mi wybaczą to co za chwilę napiszę. Ci zaś, którzy idą po pieniądze powinni się przynajmniej przed sobą do tego przyznać, że nie mają pojęcia o co w tej samorządności, samorządach chodzi. Oczywiście nie mają zamiaru ograniczać się, nie będą protestować przy ustalaniu wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów itp, bo przecież nie po to tam przyszli. Kombinują, aby diety były możliwie wysokie.

Jeżeli zmierzamy do demokracji zależy nam, aby Polska była państwem prawa, to musimy eliminować z życia publicznego dyskryminację, której przejawem wobec zwykłych obywateli są zbyt wysokie diety radnych i nadmiernie wysokie wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów. W sprawie jest ważne, aby  pamiętać o finansach zadłużonego państwa i samorządów. Bo nie wiem, czy pamiętacie z artykułu ” A jednak nie demokracja”, że państwo demokratyczne nie może nadmiernie ingerować w życie obywateli. Sposób narzucania nam gospodarowania naszymi pieniędzmi, zabierania nam dużej części dochodów jest nadmierną ingerencją państwa w nasze życie. Za miast kupić dziecku lizaka, robimy zrzutkę na wójta. Nasze dzieci przyglądają się, jak wójta dzieci lub wnuki zapychają się czekoladkami.

Ostatni jet już moment, aby uporządkować wynagrodzenia w samorządach, sprowadzić je do poziomu wynagrodzeń w społecznościach lokalnych, zaprzestać łamania prawa, dyskryminacji zwykłych obywateli. Życie pokazało, że radni źle wypełnili w tym zakresie swoje zadania, byli bardzo rozrzutni nie zawsze wobec siebie, ale wobec wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów z reguły tak.

Po to między innymi są władze centralne, aby ustalać prawo. Jak samorządowcy nie potrafią korzystać z wolności, dyskryminują zwykłych obywateli poprzez ustalanie nadmiernie wysokich wynagrodzeń dla przedstawicieli samorządów muszą być wykorzystane autorytarne metody, trzeba poprzez prawo w sposób znaczący ograniczyć wysokość uposażeń, urealnić je w porównaniu do najniższej pensji krajowej.

Temat usunięcia dyskryminacji zwykłych obywateli poprzez ustalanie kilka razy zawyżonych wynagrodzeń w samorządach, to jest sprawa do rozwiązania dla naszych przedstawicieli w samorządach. Dużo zależy od władz centralnych takich, jak rząd i Sejm ( władza ustawodawcza).

Politycy wszystkich opcji i szczebli powinni w trybie pilnym podjąć dyskusję na temat konieczności ustalenia nowych, często kilka razy niższych niż obecnie wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast. Nie można po raz kolejny ustalać abstrakcyjnych dla zwykłych ludzi wynagrodzeń, dla tak zwanych naszych przedstawicieli.

Czuję to, jak większość tak zwanych naszych przedstawicieli zaciska zęby i pięści. Bo przecież wójt, czy inna ważna osobistość, to jest taki pan (pani), że nie może pracować, np. za 3000 zł brutto. Jasne, bo przecież nie musi. Tylko pomyślcie o tym, że bardzo wielu mieszkańców na jego terenie może pomarzyć o takich zarobkach. Jak ktoś chce zarabiać duże pieniądze, nich tak,  jak jest w cywilizowanym świecie, podejmie dobrze płatną pracę na etacie, lub niech zarabia prowadząc działalność gospodarczą.

Na podjęcie kluczowych decyzji jest bardzo mało czasu, ale jak politycy zechcą, to oczywiście zdążą. Chyba, że nie zależy im na demokratyzowaniu kraju, że przywileje władzy są najważniejsze.

BB

This entry was posted in Demokracja i wolność, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Konstytucja, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Udowodnijcie nam, że chcecie Polski demokratycznej

Comments are closed.