Referendum Obywatelskie

REFERENDUM OBYWATELSKIE – Materiał jest ze strony www.sprawiedliwosc.org

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REFERENDUM OBYWATELSKIM

(karta referendalna do pobrania pod artykułem – prosimy dostarczyć na adres Stowarzyszenia),

PRZY OKAZJI KTÓREGO STOWARZYSZENIE „STOP BEZPRAWIU – Lublin”

w dniu 03.05.2012r na Placu Litewskim w Lublinie od godz 10,

w dniu 03.05.2012r na Rynku Głównym w Tomaszowie Lubelskim od godz 10,

ROZPOCZYNA KAMPANIĘ POŚWIĘCONĄ EDUKACJI OBYWATELSKIEJ POD HASŁEM:

„SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO”

Drodzy Państwo, to na prawdę się dzieje, Zwykli Polacy aktywizują się, próbują korzystać z konstytucyjnych praw i zapraszają innych, by zrobili to samo. Wobec inicjatywy nie można przechodzić obojętnie.

Dzięki aktywnym, wrażliwym obywatelom, którzy reprezentują różne środowiska w Polsce, nie są obojętni na losy Polaków i Polski zainicjowane zostało „Referendum Obywatelskie”, którego celem jest podjęcie rozmowy, wypowiedzenia się zwykłych obywateli na temat bardzo ważnych spraw dla Polaków i Polski, które często bulwersują, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, dotykają osobiście, bardzo bolą.

To nie jest przecież tak, że tylko oni, czyli ludzie władzy są winni obecnemu stanowi rzeczy w Polsce czyli dość powszechnej pogardzie funkcjonariuszy publicznych do zwykłego człowieka i prawa, fatalnemu stanowi infrastruktury, bardzo dotkliwemu brakowi miejsc pracy, często bardzo niskim wynagrodzeniom, ogromnym dysproporcjom w dochodach, zupełnie niewydolnemu, nie spełniającemu podstawowych funkcji wymiarowi sprawiedliwości, który wymaga natychmiastowych, gruntowny, a nie kosmetycznych zmian.

Nie ma najmniejszego sensu utrzymywania bardzo drogich struktur państwa, które są wrogie zwykłemu obywatelowi. Dalej nie może być tak, że ludzie władzy, którzy powinni służyć zwykłym obywatelom, są głównymi beneficjentami tak zwanego demokratycznego państwa prawa, które faktycznie z demokracją i prawem ma bardzo niewiele wspólnego. Władza jest sama dla siebie. Zaś zwykły obywatel nie zna dnia ani godziny, kiedy go przedstawiciele państwa lub samorządu dopadną. Kiedy zwykły, spoza klik i układów obywatel będzie miał postawiony jakiś zarzut, lub będzie o coś oskarżony, to jest tylko kwestia czasu? Wczoraj dopadli jednych, dzisiaj dopadają kolejnych i końca tej obłędnej sytuacji nie widać.

Poszukajmy winy po swojej stronie, która przyczyniła się do powstania i utrwalania obecnego stanu rzeczy, by wyciągnąć wnioski i podjąć odpowiednie działania naprawcze. To przecież my w pewnym momencie oddaliśmy pole obecnej klasie politycznej, nie kontrolowaliśmy ich w wystarczający sposób, co jest niezbędne i konieczne w demokracji, by nie dochodziło do patologii w strukturach państwa i instytucjach publicznych.
My ciśniemy się gdzieś na marginesie, często tratując się nawzajem, podczas, gdy ludzie władzy żyją na przestronnym terenie i nie brakuje im niczego.

Obecny stan rzeczy można przerwać poprzez organizowanie się, branie swoich spraw w swoje ręce, poprzez aktywność obywatelską, która jest przecież przejawem demokracji. Zgodnie z polską Konstytucją, to nie oni czyli przedstawiciele poszczególnych władz są najwyższą władzą. Najwyższą władzą jest Naród, który musi ze swoich uprawnień zacząć korzystać. Konieczne jest podjęcie dyskusji na temat warunków do życia zwykłych ludzi, sposobu traktowania Polaków przez przedstawicieli poszczególnych władz, stosowania i wykonywania prawa, sposobów wyboru naszych przedstawicieli do poszczególnych władz, sposobu funkcjonowania państwa w ogóle.
Kolejnym etapem, który nastąpi po wymianie zdań, dyskusji powinny być konkretne, wypracowane wspólne działania, ale zanim do tego dojdziemy, musimy zacząć rozmawiać i wyrażać własne zdanie.

Takim obywatelskim zaproszeniem do rozmowy, wyrażania opinii skierowanym do innych obywateli jest oferta Referendum Obywatelskiego. Jeżeli nie są Wam obojętne losy swoje, swoich rodzin i innych Polaków oraz los Polski, to nie przechodźcie obojętnie, zaprezentujcie swoje zdanie, odpowiedzcie na pytanie.

Członkowie naszego Stowarzyszenia nie stoją z boku na co dzień wobec bardzo różnych problemów. Podejmujemy różne działania na rzecz przeciwdziałaniu bezprawiu, podnoszeniu kultury prawnej. Bardzo aktywnie również wspieramy ideę Referendum Obywatelskiego.

Przy okazji aktywizowania się Polaków w całym kraju, przeprowadzania Referendum Obywatelskiego my dorzucamy ofertę uzupełniającą od siebie. Jako Stowarzyszenie rozpoczynamy kampanię poświęconą edukacji obywatelskiej pod hasłem:
SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO.

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Najważniejsze wiadomości, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.