Efekty braku polityki społecznej

MŁODE POLKI BARDZO CZĘSTO RODZĄ DZIECI NA OBCZYŹNIE

Już nie raz zwracałam uwagę, że potężna emigracja zarobkowa bardzo niekorzystnie wpływa na sytuację demograficzną Polaki, przyczynia się do sztucznego starzenia się społeczeństwa, a w konsekwencji zmniejszania liczby Polaków żyjących w swojej Ojczyźnie.

Myślę, że w tym miejscu warto i trzeba przypomnieć krótką definicję pojęcia polityka społeczna, która w Polsce bardzo często mylona jest nawet przez polityków z pomocą społeczną.

Polityka społeczna – to jest cały szereg działań, w tym między innymi tworzenie prawa, budowa infrastruktury, którego celem jest satysfakcjonujący człowieka poziom życia, rozwój jednostki, społeczności i kraju. Co to jest polityka społeczna?

” „Nasz Dziennik”: W globalnych statystykach dzietności Polska zajmie w tym roku 13 miejsce od końca, z zaledwie 1,3 dziecka na kobietę. Spadniemy z 207 na 209 miejsce wśród 222 krajów świata. Gazeta powołuje się na renomowane wydawnictwo Factbook.

– Tak odległego miejsca Polski na tle reszty świata nie sposób wytłumaczyć, jak chcą niektórzy, ogólnoświatowym trendem starzenia się społeczeństwa czy spadkiem prokreacji w krajach rozwiniętych – komentuje dr Cezary Mech, b. wiceminister finansów.

Zdaniem naukowca nasz potencjał ludnościowy Polski odpowiada państwu Nauru, czyli wysepce o wielkości 21 kilometrów kwadratowych, która znajduje się na Oceanie Spokojnym.

Przy obecnej tendencji liczba Polaków w 2100 roku spadnie do 17 milionów” – źródło Onet.pl.

Brak spójnej polityki społecznej sprzyjającej życiu, rozwojowi, osiedlaniu się ludzi w Polsce nie było innego wyjścia, musiał wywołać zapaść demograficzną. i jak pokazują dane wywołał.

W zakresie dzietności, demografii zbieramy owoce państwa, które jest dla ludzi władzy, a przeciwko zwykłemu obywatelowi i jego rodzinie.
Czy kogoś może jeszcze dziwić, że młodzi Polacy uciekają stąd na obczyznę, zakładają tam rodziny, tak też rodzą się ich dzieci.
Głównie młodzi stąd uciekają, bo nie ma dobrze płatnej pracy, dla niektórych nie ma jej wcale. Polacy są osaczani przez funkcjonariuszy publicznych, stawia się im różne zarzuty. Programowo według przedstawicieli elit politycznych i władz jesteśmy oszustami. Musimy pod przymusem prawnym oddać ogromną część swoich legalnych dochodów państwu zamiast sami korzystać z owoców swojej pracy.

Obecnie w Polsce nie dość, że nie ma polityki społecznej, to między innymi poprzez stosunek funkcjonariuszy publicznych do zwykłych ludzi, prawo, wymiar sprawiedliwości, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych rządzący uprawiają systematycznie politykę antyspołeczną.

Jedną z fundamentalnych zasad państwa demokratycznego musi być faktyczna równość wobec prawa

Przez to, że państwo nie spełnia swoich podstawowych funkcji, w efekcie braku polityki społecznej, dzięki ustawicznemu uprawianiu polityki antyspołecznej nie tylko w przenośni, ale jak pokazują statystyki dosłownie starzeje się, wymiera Naród Polski na swojej własnej ziemi.

System ubezpieczeń społecznych a wiek emerytalny – raport specjalny

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Komentujemy na bieżąco, Najważniejsze wiadomości, Polityka społeczna and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.