Bez taryfy ulgowej

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

Dużo można mówić i pisać na temat patologii, które funkcjonują w państwie polskim, tylko jaki to będzie miało cel?

Obecnie według mnie najważniejsze jest, by skupić się na przebudowie sposobu funkcjonowania państwa i instytucji publicznych. Nie ma już czasu na dalsze odkładanie niezbędnych zmian. Reformy powinny zostać rozpoczęte tu i teraz.
O przykładach patologii trzeba mówić i pisać jedynie w kontekście jak zachowywać się nie można. Konieczne jest szukanie zupełnie innych niż stosowane obecnie struktur organizacyjnych, niezbędne jest propagowanie alternatywnych zachowań, które będą służebne wobec człowieka.

Nie może być żadnych odstępstw od zasady szacunku do człowieka i prawa, przymykania oczu na gardzenie zwykłym człowiekiem i prawem.
Funkcjonariusze publiczni muszą ponosić konsekwencje niewłaściwych zachowań, popełnianych błędów i naruszania prawa.
Muszą być wyciągane konsekwencje bez żadnej taryfy ulgowej za niedopełnianie obowiązków i przekraczanie uprawnień przez ludzi reprezentujących państwo, samorządy i instytucje publiczne takie jak choćby ZUS czy KRUS.

Mam nadzieję, że przynajmniej część osób, która miewa styczność z przedstawicielami państwa i samorządów, zdaje sobie sprawę ze skali zaniechań, przyzwolenia na gardzenie zwykłymi obywatelami i prawem przez ludzi reprezentujących państwo i samorządy.
Mnie obecny stan rzeczy przeraża.
Mam przekonanie, że w Polsce brakuje głównie woli politycznej do tego by urzędnicy, sędziowie itp. funkcjonariusze publiczni działali w granicach i na podstawie prawa zgodnie z artykułem 7 Konstytucji.

Słuchajcie, nie chodzi mi o to, by urządzać jakieś przysłowiowe polowania na czarownice, którymi byli by funkcjonariusze publiczni. Nie myli się ten, kto nie robi nic. Musi być czas na korektę błędów popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych. Termin na weryfikację i ewentualne korekty błędów nie powinien być jednak dłuższy niż trzydzieści dni.

Chodzi mi o autentyczną równość, zaprzestanie dyskryminacji, skrupulatne przestrzeganie prawa, w tym prawa proceduralnego, procesowego ? bo z tym uważam jest ogromny problem w Polsce ? prawo egzekwowane jest tylko od zwykłych obywateli. Przedstawiciele państwa i samorządów robią dosłownie co im się podoba i bronią się wzajemnie do obrzydliwości.

Myślę, że w obecnej sytuacji Polski nie pozostaje nam nic innego, jak szukanie wyjścia z zaklętego kręgu niemocy, gdzie głównymi beneficjentami tak zwanego „państwa prawa” są ludzie władzy.
Władza jest sama dla siebie, jak zauważył jeden ze znanych posłów. Zaś zwykły obywatel nie zna dnia ani godziny, kiedy go przedstawiciele państwa lub samorządu dopadną. Kiedy zwykły, spoza klik i układów obywatel będzie miał postawiony jakiś zarzut, lub będzie o coś oskarżony, to jest tylko kwestia czasu? Wczoraj dopadli jednych, dzisiaj dopadają kolejnych i końca tej obłędnej sytuacji nie widać.

Afera za aferą. Skandal za skandalem. Jak nie wyrzucają rolników – przedsiębiorców z okresem wstecznym z KRUS, to ścigają tysiące ubezpieczonych w ZUS, żądając dopłaty składki na ubezpieczenie, bo ponoć kombinowali, oszukiwali wykonując pracę nakładczą i prowadząc działalność gospodarczą, albo robili coś nie tak, gdy mieli zawieszoną działalność gospodarczą. Takich spraw są setki tysięcy, gdy degradowane finansowo, a w konsekwencji i społecznie są całe rodziny i społeczności. Takie działania szczególnie dotkliwe są dla rodzin z małymi dziećmi. Wiem coś o tym. Tego typu sprawy są elementem polityki antyspołecznej z czego nie zawsze zdają sobie sprawę urzędnicy i sędziowie, którzy poprzez swoje działania lub zaniechania przyczyniają się do degradacji Polaków i Polski. Sytuacja niestety jest coraz gorsza. Coraz więcej firm ma problemy finansowe, brakuje miejsc pracy, często zarobki są bardzo niskie. Zagrożony jest byt finansowy coraz większej liczby polskich rodzin.

Jan Paweł II powiedział:
” Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.
Uważam, że naszym współczesnym „Westerplatte” jest konieczność naprawy państwa, oczyszczenia struktur państwa i instytucji publicznych z bardzo licznych patologii. Konieczne jest usunięcie od władzy zdemoralizowanych i niekompetentnych osób, które są interesowne, działają na szkodę Polaków i Polski. Gdy piszę o władzy mam na myśli zarówno przedstawicielki władzy wykonawczej, ustawodawczej jak i sądowniczej.
Obawiam się, że zbyt mało osób zdaje sobie sprawę ile szkód Polakom i Polsce wyrządzają sędziowie, przedstawiciele władzy sądowniczej.

Nie możemy dalej godzić się na to, by dalej w Polsce rodzajem dysfunkcji była pracowitość i zwykła uczciwość, szacunek do drugiego człowieka, działanie zgodnie z ustalonymi zasadami?

Ci którym jeszcze żyje się w miarę dobrze, nie mogą zapominać o tych przed którymi jest dosłownie ściana, którzy nie potrafią już żyć w Polsce, bo brakuje pracy, wynagrodzenia znacznej części ludzi są zbyt niskie, a jedyną alternatywą obecnie jest emigracja.

Nikt niczego za polskich przedsiębiorców nie załatwi

Zwyczajnie nie stać nas na tolerowanie bylejakości w strukturach państwa i instytucjach publicznych. Nie stać nas na przymykanie oczu na bezprawne działania funkcjonariuszy publicznych, które degradują ludzi i kraj. Większość obywateli powinna zacząć myśleć o sobie, swoich rodzinach i innych zwykłych ludziach. Polaków i Polski nie stać na dalsze stosowanie taryfy ulgowej wobec pracowników zatrudnionych w strukturach państwa, samorządach i instytucjach publicznych.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Państwo prawa, Polityka społeczna and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.