Czas protestów

DZIŚ „DZIEŃ GNIEWU”

28 MARCA 2012 ROKU PIKIETA POD SĄDEM NAJWYŻSZYM

Na dzisiaj zapowiedziany został „Dzień Gniewu”, który ma się przejawiać poprzez wyjście ludzi na ulice.
Trudno przewidzieć, co się będzie działo na ulicach polskich miast. Jedno jest pewne. Niezadowolenie społeczne rośnie. Są sygnały o kłopotach w porozumiewaniu się koalicji rządzącej Polską.

Niektórzy politycy mówią o konieczności rozpisania nowych wyborów parlamentarnych.
Obawiam się jednak, że Polacy nie są jeszcze gotowi do znaczącej i niezbędnej wymiany elit politycznych.

CZAS PROTESTÓW

28 marca 2012 r. o godz. 10.00 odbędzie się PIKIETA Sądu Najwyższego w Warszawie na Placu Krasińskich na którą zapraszają organizatorzy.

W tym dniu dojdzie do podjęcia ważnej uchwały, 7 ? osobowy skład Sądu Najwyższego udzieli odpowiedzi, czy posiedzenia sądów w Polsce są jawne czy tajne.
Wszystko zmierza do tego, że Sąd Najwyższy zgodnie z projektem nowego Kodeksu Postępowania Karnego przewiduje tajność posiedzeń – łamiąc tym samym art. 45 Konstytucji RP a także Europejską Konwencję Praw Człowieka – tj prawo obywatela do jawnego rozpoznania jego sprawy.
Sprawa ta jest nadzwyczaj WAŻNA. Dotyczy wszystkich pokrzywdzonych obywateli oraz osób, które w przyszłości będą chciały dochodzić swoich praw. Tym samym sprawa ta dotyczy transparentności = jawności i uczciwości prowadzonych postępowań. Jeśli się nie zorganizujemy to zostaniemy sami na sali rozpraw, zaś na posiedzeniach zamiast rozpraw bez konsekwencji i echa odbywać się będzie prywata urzędników sądowych. Jest to kolejny sztuczny twór i kombinacja z polskim prawem, działająca ewidentnie na szkodę społeczną, która jest realnym zagrożeniem dla naszej młodej i słabej demokracji.

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Najważniejsze wiadomości and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.