Co to jest kapitalizm?

Kapitalizm jest systemem ekonomicznym opartym na prywatnej własności i przedsiębiorczości ludzi.

Typowe przejawy dla kapitalizmu, to:

– wolny obrót towarami i usługami,
– konkurencja pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
– wolny obrót kapitałem i środkami produkcji,
– wolność wyboru umów przy zatrudnianiu.

Aby można było mówić, że w kraju jest kapitalizm niezbędne jest bardzo znaczące ograniczenie państwa w państwie.
Konieczne jest między innymi uchylenie znacznej części prawa, zaprzestanie tworzenia nadmiernych ilości prawa, które zniewala przedsiębiorców, utrudnia lub wręcz uniemożliwi nieskrępowaną konkurencję i przepływ kapitału.

BB

This entry was posted in Co to jest...?, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Najważniejsze wiadomości, Państwo prawa, Polityka społeczna, Samorządność i samorządy, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Co to jest kapitalizm?

Comments are closed.