Co to jest socjalizm?

Socjalizm jest systemem ekonomicznymi i ideologicznym, który postulował częściowe lub całkowite odrzucenie idei kapitalistycznego wolnego rynku, ograniczenie własności prywatnej oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej.
W socjalizmie preferowane były wspólne środki produkcji, ale dopuszczalne były również prywatne.

Socjalizm miał być etapem przejściowym od kapitalizmu do komunizmu.

Socjaliści dążyli do zmniejszenia nierówności społecznych, upowszechnienia świadczeń socjalnych, poddania gospodarki kontroli społecznej poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze.

Celem socjalistów było zbudowanie społeczeństwa bez ubóstwa, gdzie siły rynkowe nie są głównym mechanizmem podziału bogactwa oraz w którym funkcjonowanie społeczeństwa opiera się na wspólnej własności, wzajemnej współpracy i ateizmie.

W socjalizmie gospodarka była planowa, polityka gospodarcza kosztem wolności zwiększała równość ekonomiczną. Cechy charakterystyczne, przejawy typowe dla systemu, to redystrybucja dochodu narodowego, progresywne podatki, dotacje do towarów i usług, reglamentacja towarów i usług.

BB

This entry was posted in Bez kategorii, Co to jest...?, Demokracja i wolność, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Najważniejsze wiadomości, Państwo prawa, Polityka społeczna, Samorządność i samorządy, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.