Co to jest dyktatura?

Według ” Słownika wyrazów obcych” dyktatura, to:
1. Ustrój polityczno – społeczny, w którym władzę państwową sprawuje określona klasa społeczna.
2. Dyktatura proletariatu – władza państwowa klasy robotniczej działającej z chłopstwem pracującym, realizująca przeobrażenie społeczeństwa w kierunku socjalizmu i komunizmu.
3. Potoczne określenie absolutystycznych i autokratycznych rządów, znoszących swobody demokratyczne, sprawowane przez jednostkę lub niewielką, wyizolowaną ze społeczeństwa grupę osób.
4. Historyczne w starożytnym Rzymie – urząd, władza dyktatora; okres trwania jego rządów.

Czyli dyktatura, to rządy jednostki lub grupy osób, które pomijają wszelkie procedury demokratyczne.
Dla dyktatury typowe jest łamanie prawa, brak kontroli społecznej władz, narzucanie rozwiązań ludziom przez władzę, wymuszanie posłuszeństwa, przemoc.
W dyktaturach dominują systemy jednopartyjne, następuje całkowita eliminacja lub marginalizacja opozycji.

Autokratyzm – system rządzenia oparty na nieograniczonej władzy jednostki lub niewielkiej grupy poza jakąkolwiek kontrolą społeczną.

BB

This entry was posted in Bez kategorii, Co to jest...?, Demokracja i wolność, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Najważniejsze wiadomości, Państwo prawa, Polityka społeczna, Samorządność i samorządy, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.