Co to jest totalitaryzm?

Pojęcie totalitario stworzył Benito Musolini na początku XX wieku dla określenia systemu rządów państwem, które wprowadził, charakteryzując go: Wszyscy w państwie, nikt poza nim, nikt przeciw niemu.

Totalitaryzm jest formą sprawowania rządów polegającą na całkowitym podporządkowaniu życia ludzi i wszelkich przejawów życia społeczno – politycznego władzy państwowej.

Obywatele przez rządzących traktowani są instrumentalnie. Zwykli obywatele są potrzebni władzy do potwierdzenia rządzącym ich planów i działań. Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym określone są przez władze.
Prawa i wolności obywateli są lekceważone i łamane.
Wybory nie odbywają się lub mają charakter pozorny, dekoracyjny. Ponieważ faktycznie rządzący mają decydujący wpływ na wynik wyborów, np. poprzez ordynację wyborczą, która może powodować, że to przywódcy partyjni mają decydujący wpływ na wynik wyborów.

Całkowita władza nad społeczeństwem sprawowana jest przez monopol informacyjny i propagandowy, ideologię państwową, terror tajnych służb wobec przeciwników politycznych, masową monopartię.

Totalitarny system rządzenia przejawia się poprzez oddziaływanie władzy na świadomość społeczną poprzez propagandę i indoktrynację, wszechobecną kontrolę ze strony władz różnych dziedzin życia, wyznaczanie standardów oraz norm zachowania, określanie statusu socjalnego obywateli, ustalanie kierunków, obszarów i granic aktywności publicznej oraz kształtowanie wzorców życia osobistego poprzez stanowione i egzekwowane prawo.

Z powyższej analizy jednoznacznie wynika, że totalitaryzm jest formą rządzenia opartą na nadmiernej ingerencji państwa w życie obywateli i gospodarkę, zniewolenia zwykłego obywatela i firm, które odbywa się poprzez propagandę, manipulację, nadmierną ilość stanowionego prawa i ustawiczną kontrolę.

BB

This entry was posted in Bez kategorii, Co to jest...?, Demokracja i wolność, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Najważniejsze wiadomości, Państwo prawa, Polityka społeczna, Samorządność i samorządy, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Co to jest totalitaryzm?

 1. Allan Stoneham says:

  Outstanding info over again. I am looking forward for your next post;)

 2. Lonnie Kinley says:

  Along with every little thing that appears to be developing throughout this subject material, your points of view tend to be rather exciting. However, I am sorry, because I do not subscribe to your entire plan, all be it exciting none the less. It looks to me that your opinions are generally not totally validated and in reality you are yourself not totally confident of your point. In any event I did take pleasure in reading through it.

 3. Alisa Dahlheimer says:

  I adore the layout on this blog. Would you let me know where to get it? Thanks!

 4. Jude Kappes says:

  Do you mind if I posted this blog post on my blog? I would certainly give you credit and a link back to your webpage. Thanks, and if possible let me know here, or email me!

 5. Wanda says:

  Pani Barbaro, czy spotkała się Pani z grupą, nazywającą siebie Netyści? Co Pani sądzi o tym ruchu?

  • admin says:

   Witam!
   Natrafiłam kiedyś na nich w sieci. Po zadaniu przez Panią pytania pozwoliłam sobie na chwilę przypomnieć troszeczkę na ich temat. Myślę, że mają nowe spojrzenie na polskie sprawy, sposób uprawiania polityki. Tylko, że nam trzeba odbudowywać więzi w realu, trzeba używać prostych, jasnych słów zrozumiałych dla większości.
   Przynajmniej ja potrzebuję jasnego przekazu, jasnych sytuacji, potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem w realu. Sieć może pomagać kontaktować się, ale nie zastąpi bezpośrednich relacji międzyludzkich, które przez wieki były podstawą trwania społeczeństwa i narodu.
   Pozdrawiam,

  • River says:

   I bow down humbly in the presence of such greatness.

Comments are closed.