Co to jest totalitaryzm?

Pojęcie totalitario stworzył Benito Musolini na początku XX wieku dla określenia systemu rządów państwem, które wprowadził, charakteryzując go: Wszyscy w państwie, nikt poza nim, nikt przeciw niemu.

Totalitaryzm jest formą sprawowania rządów polegającą na całkowitym podporządkowaniu życia ludzi i wszelkich przejawów życia społeczno – politycznego władzy państwowej.

Obywatele przez rządzących traktowani są instrumentalnie. Zwykli obywatele są potrzebni władzy do potwierdzenia rządzącym ich planów i działań. Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym określone są przez władze.
Prawa i wolności obywateli są lekceważone i łamane.
Wybory nie odbywają się lub mają charakter pozorny, dekoracyjny. Ponieważ faktycznie rządzący mają decydujący wpływ na wynik wyborów, np. poprzez ordynację wyborczą, która może powodować, że to przywódcy partyjni mają decydujący wpływ na wynik wyborów.

Całkowita władza nad społeczeństwem sprawowana jest przez monopol informacyjny i propagandowy, ideologię państwową, terror tajnych służb wobec przeciwników politycznych, masową monopartię.

Totalitarny system rządzenia przejawia się poprzez oddziaływanie władzy na świadomość społeczną poprzez propagandę i indoktrynację, wszechobecną kontrolę ze strony władz różnych dziedzin życia, wyznaczanie standardów oraz norm zachowania, określanie statusu socjalnego obywateli, ustalanie kierunków, obszarów i granic aktywności publicznej oraz kształtowanie wzorców życia osobistego poprzez stanowione i egzekwowane prawo.

Z powyższej analizy jednoznacznie wynika, że totalitaryzm jest formą rządzenia opartą na nadmiernej ingerencji państwa w życie obywateli i gospodarkę, zniewolenia zwykłego obywatela i firm, które odbywa się poprzez propagandę, manipulację, nadmierną ilość stanowionego prawa i ustawiczną kontrolę.

BB

This entry was posted in Bez kategorii, Co to jest...?, Demokracja i wolność, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Najważniejsze wiadomości, Państwo prawa, Polityka społeczna, Samorządność i samorządy, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Co to jest totalitaryzm?

Comments are closed.