Pytania bardzo polityczne – edukacja – odpowiada Gabriela Masłowska

ODPOWIADA PANI POSEŁ GABRIELA MASŁOWSKA Z PARLAMENTARNEGO KLUBU PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

– Pierwsze skojarzenia jakie Pani przychodzą na temat edukacji i
obecnego stanu edukacji w Polsce.

Gabriela Masłowska:

Brak koordynacji programów nauczania i obniżający się poziom nauczania. Powołanie gimnazjów było szkodliwe, reforma przyczyniła się do osłabienia efektywności nauczania i zrodziła problemy wychowawcze.

– Jaką rolę powinna odgrywać edukacja w budowaniu siły państwa i
utrzymaniu jej?

Gabriela Masłowska:
Wykształcić umiejętność dzieci i młodzieży szybkiej reakcji na zmieniające się otoczenie, wyposażyć w wiedzę, pielęgnować historię Polski i tożsamość narodową.


– Jak duża według Pani powinna być ingerencja polityków w edukację
poprzez stanowione prawo?

Gabriela Masłowska:
Ingerencja musi wynikać z doświadczenia, znajomości problemów i być poprzedzana szeroką dyskusją społeczną.

– Czy dostrzega Pani nawet wśród polityków problem mieszania
znaczenia pojęć takich jak:

demokracja ? totalitaryzm

polityka społeczna ? pomoc społeczna?

Gabriela Masłowska:

Tak.


– Co Pani sądzi o pomyśle pracy ponad podziałami politycznymi w
wybranych obszarach, które są niezwykle ważne z punktu widzenia Polski i
Polaków, np. edukacja, eliminowanie patologii z urzędów, sądów itp.,
polityka społeczna w tym ubezpieczenia społeczne i demografia?

Gabriela Masłowska:
Ma sens, ale jest bardzo mało realna, warto zacząć nad tym pracować.

– W Iskra1.pl zaproponowaliśmy edukacyjną kampanię społeczną. W
artykule ?Zróbmy kampanię społeczną? jako takie bardzo ważne obszary
wyróżniłam sprawy państwa prawa, edukacji obywatelskiej i edukacji
przygotowującej do życia, polityki społecznej w tym systemu ubezpieczeń
społecznych i bezpieczeństwa. Bardzo często w Iskrze1.pl zwracamy uwagę
na szacunek funkcjonariuszy publicznych (polityków, urzędników,
policjantów, sędziów itp.) do zwykłego człowieka ? obywatela
Według pan/pani na ile istotne są to sprawy z punktu widzenia
aktywnego polityka?

Gabriela Masłowska:
Bardzo istotne.


– Dziękuje bardzo.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, współdziałanie i współpraca, Wywiady and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.