Pytania bardzo polityczne – edukacja – odpowiada BEATA KEMPA

ODPOWIADA PANI POSEŁ BEATA KEMPA Z „SOLIDARNEJ POLSKI”

– Pierwsze skojarzenia jakie Pani przychodzą na temat edukacji i
obecnego stanu edukacji w Polsce.


Beata Kempa:

Niezbędne są daleko idące zmiany w polskim systemie edukacji:
kształcenie kadry nauczycielskiej na wysokim poziomie merytorycznym
i moralnym, objęcie maturą jak największej liczby uczniów;
prowadzenie polityki wyrównywania szans; zacieśnianie współpracy szkolnictwa i środowisk gospodarczych; przywrócenie bezpłatnych studiów na państwowych uczelniach; dbałość o poziom polskiego szkolnictwa wyższego; likwidacja gimnazjów.

– Jaką rolę powinna odgrywać edukacja w budowaniu siły państwa i
utrzymaniu jej?

Beata Kempa:
Silne Państwo bierze się z rozsądnych i mądrych decyzji, aby podejmować takie właśnie decyzje trzeba być osobą o wielu horyzontach. Edukacja na wysokim poziomie to wspaniała kadra wykształconych osób.


– Jak duża według Pani powinna być ingerencja polityków w edukację
poprzez stanowione prawo?


Beata Kempa:
Politycy powinni być skuteczni, ale też powinni takie prawo stanowić aby było dobre, wiedza profesorów i specjalistów powinna być wykorzystywana przy stanowieniu prawa.

– Czy dostrzega Pani nawet wśród polityków problem mieszania
znaczenia pojęć takich jak:

demokracja ? totalitaryzm

polityka społeczna ? pomoc społeczna?

Beata Kempa:

Tak dostrzegam, bardzo często wiele osób miesza te pojęcia.

– Co Pani sądzi o pomyśle pracy ponad podziałami politycznymi w
wybranych obszarach, które są niezwykle ważne z punktu widzenia Polski i
Polaków, np. edukacja, eliminowanie patologii z urzędów, sadów itp.,
polityka społeczna w tym ubezpieczenia społeczne i demografia?


Beata Kempa:

Podpisuje się pod takim pomysłem obiema rękami, w wielu przypadkach powinno się schować znaczki partyjne, aby skutecznie działać w wielu obszarach.

– W Iskra1.pl zaproponowaliśmy edukacyjną kampanię społeczną. W
artykule ?Zróbmy kampanię społeczną? jako takie bardzo ważne obszary
wyróżniłam sprawy państwa prawa, edukacji obywatelskiej i edukacji
przygotowującej do życia, polityki społecznej w tym systemu ubezpieczeń
społecznych i bezpieczeństwa. Bardzo często w Iskrze1.pl zwracamy uwagę
na szacunek funkcjonariuszy publicznych (polityków, urzędników,
policjantów, sędziów itp.) do zwykłego człowieka ? obywatela
Według pan/pani na ile istotne są to sprawy z punktu widzenia
aktywnego polityka?


Beata Kempa:

Pochwalam tego typu akcje , niestety obecna władza nie potrafi rozmawiać o tych bardzo ważnych sprawach. W programie partii, którą budujemy te obszary są jednymi z ważniejszych , już niedługo Państwu zaprezentujemy nasz program.

– Dziękuje bardzo.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, współdziałanie i współpraca, Wywiady and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.