Co to jest demokracja – pytanie bardzo polityczne

CO TO JEST DEMOKRACJA? NA TO PYTANIE POWINNI ODPOWIEDZIEĆ SOBIE POLITYCY.

Tak sobie obserwuję polskie życie społeczno – polityczne i nabieram coraz większego przekonania, że znakomita większość osób publicznych nie rozumie pojęcia demokracja. Tym nielicznym osobom publicznym, którzy rozumieją na czym polega sposób rządzenia zwany demokracją wcale nie jest łatwo.

Uważam, że nikt nie jest w stanie za nas zmienić istniejącego stanu rzeczy. Musimy wspierać się wzajemnie, powinniśmy wspierać osoby publiczne, polityków, którzy upominają się o sprawy wspólne, są pośród ludzi.

Musimy wymagać od większości osób publicznych, by wreszcie zapoznała się ze znaczeniem słowa demokracja. Powinniśmy żądać, by nie tylko w teorii, ale i w praktyce Polska była demokratycznym państwem prawa.

Barbara Berecka

This entry was posted in Co to jest...?, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.