Pytania bardzo polityczne

Ostatnio pozwoliłam sobie na skupienie się w stronie na według mnie bardzo ważnej, służebnej roli państwa wobec zwykłego człowieka – obywatela. Będą jeszcze kolejne materiały w serii „Służyć ludziom”. W ostatnich dwóch artykułach położyłam nacisk na element ludzki, który uważam bardzo zawodzi w strukturach państwa polskiego. To ludzie, ludziom tworzą to piekło pogardy i bezprawia. Dostrzegam jeszcze inne ważne elementy w sprawie o których napiszę.

Te zdjęcia przyrody chcielibyśmy, żeby trochę przynajmniej uspakajały, łagodziły atmosferę.

Dzisiaj chciałam rozpocząć cykl pytań bardzo politycznych na temat edukacji
, które kieruję oczywiście do wszystkich czytelników strony. Bardzo liczę na Wasz aktywny udział w pomyśle. Chciałabym zrobić taką internetową burzę mózgów, która bardzo bym chciała, aby stała się początkiem szerszej dyskusji na temat roli i miejsca oświaty w Polsce.

Pytania wysłaliśmy kilku politykom reprezentującym różne partie polityczne. Zobaczymy na ile poważnie potraktują pomysł. Jedna z posłanek z Lubina obiecała mi osobiście, że bardzo chętnie weźmie udział w naszej dyskusji.
Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, by politycy dołączyli się do dyskusji odpowiadając na pytania w miejscu przeznaczonym na komentarze.

Bardzo proszę wszystkich, którzy zachcą odpowiedzieć na pytania, by swoje odpowiedzi zamieścili w miejscu przeznaczonym na komentarze. Poczekamy kilka dni, mam nadzieję, że zbierzemy przynajmniej kilka odpowiedzi i opublikujemy je w stronie, w miejscu przeznaczonym na artykuły.

PYTANIA BARDZO POLITYCZNE:

1. Pierwsze skojarzenia jakie Pani/Panu przychodzą na temat edukacji i obecnego stanu edukacji w Polsce.

2. Jaką rolę powinna odgrywać edukacja w budowaniu siły państwa i utrzymaniu jej?

3. Jak duża według Pana/Pani powinna być ingerencja polityków w edukację poprzez stanowione prawo?

4. Czy dostrzega Pani/Pan nawet wśród polityków problem mieszania znaczenia pojęć takich jak:

demokracja ? totalitaryzm

polityka społeczna ? pomoc społeczna?

5. Co Pan/Pani sądzi o pomyśle pracy ponad podziałami politycznymi w wybranych obszarach, które są niezwykle ważne z punktu widzenia Polski i Polaków, np. edukacja, eliminowanie patologii z urzędów, sądów itp., polityka społeczna w tym ubezpieczenia społeczne i demografia?

6. W Iskra1.pl zaproponowaliśmy edukacyjną kampanię społeczną. W artykule ?Zróbmy kampanię społeczną? jako takie bardzo ważne obszary wyróżniłam sprawy państwa prawa, edukacji obywatelskiej i edukacji przygotowującej do życia, polityki społecznej w tym systemu ubezpieczeń społecznych i bezpieczeństwa. Bardzo często w Iskrze1.pl zwracamy uwagę na szacunek funkcjonariuszy publicznych (polityków, urzędników, policjantów, sędziów itp.) do zwykłego człowieka ? obywatela
Według Pana/Pani na ile istotne są to sprawy z punktu widzenia aktywnego obywatela (polityka)?

Zróbmy kampanię społeczną

Barbara Berecka

This entry was posted in Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Państwo prawa, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Pytania bardzo polityczne

Comments are closed.