Służyć ludziom – konieczne jest uproszczenie prawa!!!

Prawo reguluje stosunki między ludźmi!

W ostatnich latach w Polsce rządzący wpadli w trans tworzenia prawa, poprzez które ludzie władzy osaczają zwykłych obywateli. Natworzono ogromne ilości bardzo szczegółowego prawa, w którym w zasadzie nikt nie jest w stanie rozeznać się.
Mało kto już dzisiaj zwraca uwagę na fakt, że przez wieki ludzie doskonale radzili sobie w życiu bez nadmiaru regulacji prawnych.

Budynek Sejmu RP

Prawo reguluje stosunki między ludźmi, grupami ludzkimi. Powinno służyć ludziom, a nie utrudniać, komplikować im życie. Prawo musi być proste i zrozumiałe. Nie może go być w nadmiernych ilościach, jak to ma miejsce obecnie. Żyjemy w obłędnym systemie, z nadmiarem faktycznie nikomu do niczego nie potrzebnego prawa.

Myślę, że warto przypomnieć, że tworzenie tak ogromnych ilości prawa jak w ostatnich latach, jest czymś wcześniej nie spotykanym w historii ludzkości.

Przez wieki i tysiąclecia ludzie doskonale radzili sobie, rozwijali się bez ton stanowionego prawa. Przedstawiciele różnych warstw społecznych nigdy w historii nie nadawali sobie na taka skalę jak obecnie, prawa do decydowania o losie innych, poprzez stanowione prawo.

Pracujmy ponad podziałami politycznymi

Skoro przez wieki i tysiąclecia ludzie radzili sobie dobrze ze znacznie mniejszą ilością regulacji poprzez prawo, to znaczy, że my również porodzilibyśmy sobie bez ogromnej ilości bardzo skomplikowanego prawa. Tylko współczesny człowiek już często nie zdaje sobie z tego sprawy, że można, a nawet trzeba inaczej spojrzeć na państwo, ilość potrzebnych regulacji.

Państwo musi być dla obywatela

Uważam, że najwyższy czas jest ku temu, by przerwać uchwalanie nadmiernej ilości prawa. Prawo już uchwalone w znacznej części powinno zostać uproszczone lub nawet uchylone. Trzeba przywrócić prawu pierwotną rolę służenia ludziom, regulowania stosunków między nimi.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Państwo prawa, Polityka społeczna, Samorządność i samorządy, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.