Wyjść z zaklętego kręgu rządzenia

Nawet współtwórcy sposobu rządzenia Unią Europejską, ci którzy przyczynili się do wprowadzenia euro oraz większość zagorzałych wielbicieli wspólnoty europejskiej i strefy euro przyznają, że struktury europejskie są pogrążone w bardzo mocnym kryzysie społeczno – politycznym i finansowym.

Obecnie bardzo ważne jest szukanie odpowiedzi na pytanie: jak wyjść z zaklętego kręgu rządzenia, który doprowadził Europejczyków i Europę do bardzo poważnych problemów?

Wydaje się, że pierwszy ważny krok został zrobiony. Coraz więcej polityków, którzy obecnie podejmują decyzje w UE przyznaje publicznie, że tak dalej być nie może. Informacja o konieczności zmian rozprzestrzenia się wśród ludzi poprzez media.

Świadomość wśród elit politycznych i zwykłych ludzi, że konieczna jest przebudowa sytemu politycznego, powinna być podstawą do podjęcia koniecznych i odważnych decyzji.

Czas wydaje się coraz bardziej działać na niekorzyść spokoju społecznego. Politycy muszą w najbliższych dniach o tym pamiętać.

Kolejna sprawa bez której nie da się ruszyć z miejsca, utrzymać spokoju społecznego, to odpowiedzialność za czyny.
Nie ma żadnego logicznego uzasadnienia do tego, by długi bogatych spłacali biedni. Biedni i tak wystarczająco mocno ucierpieli już w wyniku kryzysu finansowego i destabilizacji politycznej w poszczególnych krajach i wspólnocie europejskiej. W Polsce znaczna część ludzi już ma problem ze związaniem końca z końcem.

Nie da się podjąć przebudowy systemu politycznego bez odpowiedzialności za czyny, której w ostatnich latach tak bardzo brakowało.
Do przebudowy sposobu rządzenia niezbędny jest szacunek do zwykłego człowieka i prawa, które bardzo mocno powiązane są z odpowiedzialnością.

Co to jest totalitaryzm?

Słuchajcie, jest takie powiedzenie, które ja bardzo cenię, które bardzo pomaga w trudnych chwilach: co mnie nie zabije, wzmocni mnie.
Myślę, że osoby, które mają wpływ na rządzenie Polską i Europą, muszą teraz o tym powiedzeniu pamiętać.
Podobnie jak człowieka tak i społeczności ludzkie można wzmocnić poprzez wychwycenie i wyeliminowanie błędów dotychczas popełnianych.

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Komentujemy na bieżąco, Państwo prawa, Samorządność i samorządy, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.