Co to jest pomoc społeczna?

Pomoc społeczna – to jest działalność, której głównym zadaniem jest wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które w ramach własnych możliwości i środków nie radzą sobie z pokonaniem problemów.
W ramach pomocy społecznej funkcjonują między innymi pomoc państwowa i samorządowa.

Często pojęcie pomoc społeczna mylone jest z pojęciem polityka społeczna, które jest znacznie szersze. Pomoc społeczna, to jest już jedna z ostatnich możliwości wsparcia dla człowieka i jego rodziny, gdy zawiodą inne, między innymi gdy źle prowadzona jest polityka społeczna.

This entry was posted in Co to jest...?, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Polityka społeczna, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , . Bookmark the permalink.