Czy w Polsce mamy przejawy totalitaryzmu?

TRZEBA POZBYWAĆ SIĘ ZACHOWAŃ TYPOWYCH DLA SYSTEMÓW TOTALITARNYCH ABY ZMIERZAĆ  W KIERUNKU DEMOKRACJI                                                                 

W ” Wikipedii” czytamy:
? Totalitaryzm (dawniej też: totalizm) ? charakterystyczny dla XX-wiecznych reżimów dyktatorskich system rządów dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologii państwowej, terroru tajnych służb wobec przeciwników politycznych, akcji monopolowych i masowej monopartii. Termin totalitario stworzył na początku lat 20. XX wieku Benito Mussolini dla określenia systemu państwowego, który wprowadzał, charakteryzując go: Wszyscy w państwie, nikt poza nim, nikt przeciw niemu. Głównymi teoretykami genezy totalitaryzmu są Hannah Arendt i Karl Popper. Totalitaryzm charakteryzuje państwa, w których ambicje modernizacyjne i mocarstwowe idą w parze z brakiem tradycji demokratycznej lub ? jak w przypadku Niemiec ? rozczarowania demokracją, jej kryzysem lub niedostatkiem. Występowały różne odmiany totalitaryzmu zarówno wśród prawicy jak i lewicy (?)?.

Charakterystyka

W systemach totalitarnych życie ludzi podporządkowane jest wszechobecnej kontroli ze strony władzy. Wyznacza ona standardy i normy zachowania, określa status socjalny obywateli, ustala kierunki, obszary i granice aktywności publicznej oraz kształtuje wzorce życia osobistego. (?)

Władza wpływa na świadomość społeczną, posługując się propagandą i indoktrynacją. Są one zgodne z ideologią panującą w danym państwie ? na przykład komunizmem. Tej ideologii są podporządkowywane programy szkolne i proces nauczania na wszystkich etapach, w tym nawet na poziomie przedszkolnym we współczesnej Korei Północnej. Obowiązuje państwowa cenzura w uzależnionych od władzy środkach masowego przekazu, a także we wszystkich dziedzinach kultury na przykład w filmie, teatrze czy literaturze.

Życie polityczne obywateli i formy ich uczestnictwa w życiu publicznym zostają określone przez władzę. Nie istnieje polityczny pluralizm. Obywatele są instrumentem władzy, potrzebnym do potwierdzenia jej planów i działań. Zakazana jest działalność wszelkiej opozycji. Prawa i wolności obywateli są łamane i zawieszane. Wybory nie odbywają się, a jeśli są organizowane, to mają charakter całkowicie dekoracyjny, ponieważ dominująca siła polityczna decyduje o tym, kto bierze w nich udział i ustala wyniki?..

To są tylko fragmenty informacji zamieszczonych na ” Wikipedii”, myślę, że wystarczające by po analizie dojść do wniosku, że mamy w Polsce wiele przejawów totalitaryzmu. Zastąpiono propagandę marketingiem politycznym. Tylko czy nie ten sam cel realizują obie metody? Jaka to jest różnica przez propagandę, czy marketing polityczny ogłupia się ludzi? Indoktrynacja to przecież nic innego, jak wciskanie jedynie słusznych poglądów, jedynie słusznego sposobu postrzegania świata, przekonywanie do głosowania na jedynie słuszne partie.

Może w Polsce rządzący nie mają całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego, ale za pieniądze podatników utrzymują tak zwane publiczne media. Czy dziennikarz, którego los zależy od polityków może być niezależny? Do tego media zainteresowane w utrzymaniu przy władzy takich, czy innych polityków, które dosłownie beczą, by zagłuszać rzeczywistość, jak owce u Orwella. Jakie pole oddziaływania mają na prawdę niezależne media, niezależne poglądy? Kto jest w stanie konkurować z ponad wszelką miarę opłacanymi ludźmi władzy?

” Prawo i wolność obywateli są łamane” – skąd my to znamy? Przecież w Polsce nie kto inny jak przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej z ogromną pogardą odnoszą się do praw obywateli. Przecież można śmiało napisać, że w Polsce do rangi standardu doszła hipokryzja, iż co innego prawo stanowione, a co innego praktyka.

” W systemach totalitarnych życie ludzi podporządkowane jest wszechobecnej kontroli ze strony państwa. Wyznacza ona standardy i normy zachowania, określa status socjalny obywateli, ustala kierunki, obszary i granice aktywności publicznej oraz kształtuje wzorce życia osobistego”. Czy nie macie ochoty krzyknąć, że to przecież musi być mowa o sposobie rządzenia Polską? Bo ja mam wręcz przekonanie, że tak. Pamiętacie prezydenta z kotylionem w klapie marynarki w dniu święta narodowego? Kancelaria wiedziała lepiej, jak powinni Polacy zachować się w tym wyjątkowym dniu. Aborcja, in vitro, czy zbyt daleko w sferę życia prywatnego nie wchodzą rządzący? Czy poprzez dotacje do partii, obowiązujące ordynacje wyborcze i parytety rządzący nie ustalają naszych obszarów  w działalności publicznej? Status socjalny obywateli. Rewelacyjnym przykładem na przejaw totalitaryzmu w Polsce jest absurdalny system ubezpieczeń społecznych, gdzie jednym zabierają się, pogarszają ich status materialny, a innym dają, by niepracującym żyło się dobrze. Rządzący ustalili kto musi pracować długo, komu można dawać pieniądze po krótkim okresie pracy. Co może nie podlegamy nadmiernie kontroli? Nie podsłuchują dużej części obywateli? Może nie ma w Polsce nadmiernej biurokracji, przecież jest prawie trzy razy większa niż w poprzedniej epoce, która ponoć była totalitarna?

Czy nie macie poczucia, że ” Obywatele są instrumentem władzy, potrzebnym do potwierdzenia jej planów i działań? Czy w Polsce nie many do czynienia ze zjawiskiem ” dekoracyjnych” wyborów? Kiedy media rządowe i inne wspierające rządzących trąbią o jakimś ” święcie demokracji”? Bo są akurat jakieś wybory, które nie wiele lub nic nie zmienią, ale władza i media jej sprzyjające mają o czym mówić?

Nawet ta bardzo pobieżna analiza sposobu rządzenia opartego na elementach typowych dla totalitaryzmu pokazuje, jak bardzo jesteśmy zmanipulowani, ogłupieni. W Polsce nie ma demokracji, mamy za to znaczne nadużywanie władzy, sterowanie ludźmi które są typowe dla totalitaryzmu.

BB

This entry was posted in Demokracja i wolność, Państwo prawa, Samorządność i samorządy, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Czy w Polsce mamy przejawy totalitaryzmu?

Comments are closed.