Polityka społeczna

ABSURDALNY SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z TAKIMI INSTYTUCJAMI, JAK ZUS I KRUS JEST JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW W POLSCE

Polecam komentarz pod wpisem pod tytułem ” Pracujmy ponad podziałami” z 28-11-2010 r. między innymi komentator napisał: ” Mam w Polsce rodzinę i uwierz mi chciałbym tutaj zostać, niestety jako absolwent uczelni nie mogę liczyć na pracę w zawodzie i żyję walając się po zbiorach za granicą. Prawdopodobnie zostanę na zachodzie na stałe, bo tutaj jest coraz gorzej – mam 25 lat i 80 % znajomych na wyspach – Polska się starzeje”.

Mnie tematy polityki społecznej i ubezpieczeń są szczególnie bliski. W artykule, który został na stronie zamieszczony jako pierwszy ” Zróbmy kampanię społeczną” zwróciłam uwagę na takie ważne sprawy do załatwienia jak: państwo prawa, edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia. Mam nadzieję, że pamiętacie iż sugerowałam abyście to Wy proponowali kolejne ważne sprawy do załatwienia. Po sugestii znajomych dodałam hasłowo temat bezpieczeństwa.
Zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych zaczęła pojawiać się w moich wpisach, choćby przy tematyce poświęconej dopadania przez ZUS czy KRUS przedsiębiorców. Sprawy dotyczące polityki społecznej towarzyszą moim stronom od początku funkcjonowania. Po założeniu iskra.ehost.pl i zamieszczeniu hasła na stronie głównej, pod wpisem pojawił się komentarz emigranta, który był dla nas bardzo ważną informacją zwrotną.

Politycy na temat przyczyn emigracji dość zgodnie milczą, ostatnio ciszę wśród elit politycznych w związku ze sztucznym starzeniem się polskiego społeczeństwa poprzez emigrację, przerwało stowarzyszenie ” Polska Jest Najważniejsza”. Ja w sieci od miesięcy zwracałam uwagę na bardzo potężny problem demograficzny. Sztuczne starzenie się społeczeństwa przez głupotę rządzących, przeganianie młodzieży na emigrację.  Inwestować trzeba w pracujących w tym w ludzi młodych w szczególności, a nie w młodych emerytów i rencistów, którzy jak będzie ku temu atmosfera zabiorą się do pracy. Ci zainteresowani tematyką myślę, że warto by zajrzeli do materiałów z maja i czerwca zamieszczonych na iskra.ehost.pl.

Tematyka, której ja dotykałam, związana z polityką społeczną, myślę, że wystarczająco dobitnie została przez internautów zaakcentowana, by dodać do naszej listy pilnych i ważnych spraw do załatwienia w Polsce.

Od lat mam takie poczucie, że pojęcie polityki społecznej w Polsce przez znaczną część klasy politycznej mylone jest z pomocą społeczną i socjalną, rozdawaniem dóbr w różnej postaci. Pomoc społeczną mamy nadmiernie rozbudowaną, wydajemy zbyt dużo pieniędzy na pomoc ludziom, którzy znaleźli się gdzieś na marginesie, są bezradni, często bardzo biedni. Wielu ludzi wymaga pomocy, żyje z zasiłków, trafiło na margines poprzez bezmyślne działania elit politycznych, ludzi władzy. Polska nie dość, że nie ma polityki społecznej, to uważam, iż można wręcz mówić o polityce antyspołecznej.

Zamiast, np. budowy dróg, które podnoszą atrakcyjność regionu kilka razy większe wynagrodzenia niż faktyczna wartość wykonanej pracy dla kadry kierowniczej w urzędach, np. dla wójtów. Utrzymywanie nadmiernej ilości urzędników i urzędów itp. jest również przejawem polityki antyspołecznej.

Kolejnym bardzo jaskrawym przejawem polityki antyspołecznej jest polski, absurdalny system ubezpieczeń społecznym, gdzie po reformie z 1998 r. liczba urzędników podwoiła się. Na systemie z godnie z tak zwanym prawem, żerują wszelkiej maści cwaniacy, żyjąc z pracy  ludzi uczciwie pracujących. Tysiące urzędników, luksusowe budynki z masą drogiego sprzętu, renciści nie koniecznie chorzy, mnóstwo różnego rodzaju wcześniejszych emerytów. Obecny system przyczynia się do demoralizacji, często całych grup zawodowych, społecznych.

Za nim ktokolwiek obrazi się na to, o czym piszę, bardzo proszę niech pomyśli o ludziach młodych, którzy wkraczają w życie zawodowe i o rodzinach, które mają na utrzymaniu małe dzieci. Jakie im warunki do życia i rozwoju stwarza państwo polskie? Nie dość, że pokolenia osób pracujących muszą pracować na utrzymanie swoje i swoich rodzin, to jeszcze muszą oddać znaczną część dochodu w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, która nie od dziś wiadomo, że jest formą dyskryminacji, podatkiem celowym od Polaków pracujących legalnie. Przecież to nie państwo, ZUS czy KRUS cokolwiek dają. Nie ma również pieniędzy płaconych na ubezpieczenie przez obecnych emerytów i rencistów, już zostały wydane. Myślę, że czas jest ku temu, by wszyscy świadczeniobiorcy zdali sobie sprawę, że pracujący fundują im renty i emerytury. Warto również pamiętać, że pracujący często utrzymują młodych emerytów i rencistów oraz ich rodziców. Taki stan rzeczy cały czas obraca się przeciwko pracującym legalnie, przeciwko ludziom młodym, którzy bardzo często nie mają możliwości podjąć legalnej pracy rozsądnie wynagradzanej i często pozostaje im jedynie emigracja, która jest przyczyną sztucznego starzenia się społeczeństwa.

Zarówno klasa polityczna, jak i wszyscy młodzi świadczeniobiorcy muszą sobie uświadomić, że obecny stan rzeczy w zakresie ubezpieczeń społecznych jest przejawem polityki antyspołecznej, która dyskryminuje ludzi uczciwie, legalnie pracujących w Polsce. Bardzo wysoka składka na ZUS ogranicza w sposób znaczący dochody pracujących, ogranicza również liczbę miejsc pracy.

Polityka społeczna to powinien być cały szereg działań, w tym uchwalanie prawa ułatwiającego rozwój jednostki, rodziny i społeczności. Podstawą dobrze przygotowanej polityki społecznej musi być odpowiedzialność człowieka za siebie i swoją rodzinę. Ludziom nie można na taką skalę jak obecnie zabierać wynagrodzenia. W pierwszej kolejności każdy z nas musi mieć prawo do czerpania korzyści ze swojej pracy.

Nikt nie ma prawa pozbawiać ludzi uczciwie, legalnie pracujących wynagrodzenia za pracę poprzez nakładanie takich haraczy jak choćby składka na ubezpieczenie społeczne. Nie ma potrzeby robić młodym ludziom jakiejś łaski, uchwalać prawa w sprawie becikowego czy innych bzdur w sytuacji, gdy co miesiąc zabiera im się z wynagrodzenia po co najmniej kilkaset złotych. Trzeba pracującym oddawać należne im pieniądze za pracę, a oni sami poradzą sobie, np. z wychowaniem dzieci. Polski nie stać na dalsze przeganianie ludzi aktywnych, często bardzo młodych na emigrację. Polacy muszą mieć zagwarantowane faktyczne prawo do pracy i godnego wynagrodzenia w swojej ojczyźnie. Jedną z barier, która zabiera nam prawo do pracy i godnego wynagrodzenia w Polsce jest zdecydowanie nadmierny fiskalizm państwa, którego jednym z przejawów są ogromne składki na ZUS. Kolejna bardzo zaniedbana sfera, to jest fikcja w zakresie prawa pracy i zapewnienia równości wobec  prawa polskim przedsiębiorcom wykonujących usługi na rzecz dużych firm.

Polityka społeczna może być prowadzona z niewielkim budżetem. W sprawie nie chodzi przecież o rozdawanie pieniędzy, tylko o tworzenie warunków do rozwoju. Rządzący muszą się nauczyć dostrzegać sprawy ważniejsze od nie istotnych, np. czy ważniejsza jest wysoka pensja dla wójta, a może jednak istotniejszy jest remont drogi? Bo jak droga będzie w lepszym stanie, to łatwiej dojechać do pracy, przedsiębiorcy chętniej będą w okolicy otwierać firmy i zatrudniać ludzi, dochody będą wyższe to w konsekwencji wójt zarobi również więcej.

Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy stać nas dalej na to, by zabierać znaczną część wynagrodzenia pracującym i rozdawać następnie pieniądze młodym emerytom, ludziom, którzy mogli by jeszcze pracować, utrzymywać siebie i swoje rodziny?

System ubezpieczeń społecznych wymaga gruntownych zmian

Kolejne istotne pytanie, to czy można dalej utrzymywać wysoką składkę na ZUS, która ogranicza liczbę miejsc pracy, w sposób znaczący obniża wynagrodzenia, skutkiem czego jest degradacja finansowa ludzi i rodzin osób pracujących legalnie, oraz emigracja ogromnej liczby osób?

Polityka społeczna to bardzo obszerna tematyka do której oczywiście będę wracać. Wspomagajcie mnie poprzez zgłaszanie swoich uwag w komentarzach.

BB

This entry was posted in Demokracja i wolność, Państwo prawa, Polityka społeczna, Samorządność i samorządy, Ubezpieczenia społeczne, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

28 Responses to Polityka społeczna

Comments are closed.