Powinno opłacać się pracować

Zapraszamy do lektury i dmuchania Zróbmy kampanie społeczną

Patrzę z punktu widzenia skromnego przedsiębiorcy, któremu bardzo uwiera drapieżna postawa państwa, którego bardzo bulwersuje trwonienie owoców naszej pracy, rozdawanie pieniędzy osobom, które powinny jeszcze pracować.

Pracujący na etatach ponoszą koszty związane z wykonywaniem pracy, choćby takie jak dojazdy do pracy. Mają znacznie mniej czasu od rencistów, młodych emerytów czy bezrobotnych na prace domowe, np. sprzątanie, gotowanie.

Zapraszamy do lektury i dmuchania Potencjał społeczny

Los polskiego drobnego przedsiębiorcy, to materiał na całą serię artykułów na temat zmagań z rzeczywistością. Masz dochód czy nie, nie ważne ZUS zapłacić trzeba.

Najpierw trzeba opłacić haracz czyli składkę na ubezpieczenie społeczne, by dostąpić zaszczytu możliwości wykonywania pracy.
Stworzenie stanowiska pracy, koszty pozyskania rynku zbytu na produkty lub usługi, liczba godzin pracy ni jak się nie mają do wypracowywanego zysku.

Zapraszamy do lektury i dmuchania Trzeba szanować obywateli, stosować prawo

Ludzie często prowadzą swoje firmy mając kilkaset złoty dochodu, bo nie bardzo mają alternatywę. Dużą część pieniędzy wypracowanych przez nich zabiera ZUS. Młodzi emeryci, renciści i bezrobotni z prawem do zasiłku otrzymują pieniądze za darmo. Składki, które płacili, gdy pracowali już dawno zostały wydane.

Milton Friedman powiedział: ” Jeżeli płacicie ludziom za to, że nie pracują. A każecie im płacić podatki gdy pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie.”

Zapraszamy do lektury i dmuchania Państwo powinno być sprawne i tanie

Wypowiedź wyjaśnia dlaczego w Polsce jest tak duża liczba różnego rodzaju świadczeniobiorców. Mamy jeden z największych w Europie wskaźnik procentowy osób nie pracujących w stosunku do liczby ludności znajdujących się w wieku, kiedy normalnie człowiek powinien pracować.

Istniejący stan rzeczy jest bardzo niepokojący. Państwo poprzez swoją politykę demoralizuje ludzi. Zabiera się pracowitym i rozdaje tym, którzy potrafią korzystać z dobrodziejstw systemu.

Taki stan rzeczy istnieje wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi. Po co pracować, skoro są sposoby otrzymywania pieniędzy za uchylanie się od pracy? Muszą być znacznie większe różnice miedzy wynagrodzeniami a zasiłkami, musi opłacać się pracować.

Zapraszamy do lektury i dmuchania Wynagrodzenia minimalne w Europie, a minimalne wynagrodzenia w Polsce

Mnóstwo przywilejów, wcześniejsze emerytury to jest odrębny temat. Jest to efekt złego rządzenia, dorwania się do tworzenia prawa przez ludzi niekompetentnych, za co obecnie płaci większość z nas niższymi wynagrodzeniami i wyższymi podatkami.

Podstawa w sprawie jest odpowiednia liczba miejsc pracy godziwie wynagradzanych, tak by było gdzie i opłacało się pracować. Miejsca pracy za godziwe wynagrodzenie motywowały by ludzi do pracy, a nie jak w ostatnich latach niepewność na rynku pracy, bardzo niskie wynagrodzenia, wysokie koszty pracy zachęcają do ucieczki w chorobę, odejścia na rentę lub wcześniejszą emeryturę.

Zapraszamy do lektury i dmuchania – Tylko edukacja i tworzenie miejsc pracy

Barbara Berecka.

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Polityka społeczna, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.