Zapraszamy do przenoszenia ognia i dmuchania

Zachęcam do zaglądania również na ” Iskrę”, , która powstała przed ” Iskrą 1”. Dzisiaj pozwoliłam sobie odkurzyć fragment pierwszego artykułu z 8 maja 2010 r. Choć już minął rok od napisania materiału, zaproszenie do aktywności w życiu publicznym jest ciągle bardzo aktualne. Odbyły się wybory prezydenckie, przed nami uważam, że ważniejsze wybory parlamentarne, które mogą zakonserwować obecny układ władzy lub rozpocząć faktyczne zmiany. Decyzja, wybór należy do obywateli Polski.

ZAPRASZAMY DO PRZENOSZENIA OGNIA I DMUCHANIA

Witam wszystkich czytelników. Dzisiaj ogarnęła mnie jakaś wyjątkowa trema. Nie bardzo wiem od czego zacząć. Ponoć najlepiej rozpoczynać od początku. Wątków będzie kilka, nie wiem od którego początku zacząć. Może zacznę od iskry, czyli ognia. Będziemy pisali o aktywizacji społecznej dorosłych, dzieci i młodzieży. Uda nam się wiele osiągnąć, jeżeli pomożecie nam iskrę przenosić w różne miejsca, będziecie z nami dmuchać, aż powstanie ogromny pożar pozytywnej przemiany myślenia i sposobu działania w sferze publicznej. Mam nadzieję, że w wyniku naszego działania i nam podobnych, np. prawo będzie, prawo znaczyć.

Strona jest moim autorskim pomysłem. Tak bardzo dużo mówi się ostatnio o potrzebie zmian w Polsce. Liczne badania potwierdzają, że Polacy wyróżniają się wyjątkową zaradnością, gdy zajmują się swoimi indywidualnymi sprawami. Naukowcy jednocześnie zauważają, że Polska ma problem – mamy bardzo niski potencjał społeczny, to znaczy, iż tylko bardzo mała liczba ludzi interesuje się i angażuje w życie społeczno- polityczne.

Problem małego zaangażowania ludzi w rozwiązywanie spraw dotyczących większych grup ludzi, społeczności lokalnych, oraz całego kraju jest tym dotkliwszy, iż przed Polską ogrom problemów do rozwiązania. Mamy duże bezrobocie, dochody pracujących często są kilka razy niższe niż w krajach sąsiednich. Pracujący legalnie są nadmiernie obciążeni podatkami i innymi daninami na rzecz państwa. Uczciwa praca w Polsce pozwala, często żyć jedynie na bardzo skromnym poziomie. Potężna dziura budżetowa. Rozrośnięte do granic absurdu, często niewydolne struktury państwa. Liczne przywileje dla wybranych grup ludzi na które łożą wszyscy podatnicy. Fatalny stan dróg. Zbiurokratyzowana oświata. Brak wśród dużej części funkcjonariuszy publicznych szacunku do obywateli i prawa. Można jeszcze tak długo wymieniać sfery naszego życia, gdzie niezbędne są zmiany.

Potężnych zmian jakie są przed Polską, nie jest w stanie dokonać taka czy inna partia, wybrani pojedynczy przedstawiciele. Potrzeba aktywnego udziału znacznej grupy obywateli. Tych, którym nie jest wszystko jedno powinno być jak najwięcej. Nikt, niczego za nas nie załatwi. Musimy aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno- politycznym, musimy rządzącym patrzyć na ręce. Tak wiele ostatnio mówi się o potrzebie zmiany sposobu prowadzenia debaty publicznej. Nie może jednak tak być, jak w ostatnich dniach, że brak jest debaty – politycy nie mają nam nic do zaoferowania? Żal i pamięć o tych, którzy odeszli nie może przysłaniać potrzeb nas żyjących. Życie toczy się dalej.

Powstanie strony ”Iskra” jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie życia społeczno- politycznego, gospodarczego. Bo jeżeli debatę prowadzić inaczej – to jak? W jakim kierunku powinny iść zmiany w sposobie rządzenia krajem? Fundamentalne pytania, które powinny pojawić się w trakcie rozmów, powinny dotyczyć sposobu wychowania i kształcenia młodego pokolenia, ustawicznego dokształcania się osób dorosłych, aktywizacji zawodowej ludzi w różnym wieku.
Większość wypracowanych pieniędzy powinna zostawać w kieszeniach osób, które wypracowały dochód – czy te problem dostrzegają kandydaci na prezydenta?

Strona adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych sprawami wspólnymi. Mam nadzieję, że uda nam się prowadzić dyskusję wśród osób w różnym wieku, różnych zawodów i jeszcze lub już niepracujących. Na stronie planujemy dużo miejsca poświęcić oświacie. Mam nadzieję, że sprawy wychowania, kształcenia młodego pokolenia, mogą połączyć zarówno samych zainteresowanych, czyli dzieci i młodzież, oraz ich opiekunów, rodziców, dziadków, członków społeczności lokalnych, ogólnokrajowych. Na stronie będziemy publikować materiały do przemyśleń dla nauczycieli – wychowawców. Myślę, że propozycje powinny być interesujące również dla rodziców, czy innych osób dorosłych.

Bardzo zależy mi na rzeczowym i jednocześnie prostym przekazie, merytorycznej wymianie poglądów. Bardzo będę wdzięczna za wszystkie uwagi, nawet bardzo krytyczne. Bez informacji zwrotnej trudno zmieniać się, korygować swój punkt widzenia. Komentarze będą pojawiać się po weryfikacji przez nas. Mam nadzieję, że będziecie w tej kwestii cierpliwi i wyrozumiali.

Cały artykuł można przeczytać w iskra.ehost.pl – zapraszam.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Polityka społeczna, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.