Sędziów powołuje prezydent, a Naród jest najwyższą władzą!

O uprawnieniach prezydenta rozstrzyga art. 144. 3 Konstytucji. W tym art. 144. 3. 17) stanowi o powoływaniu sędziów. W dalszej części w art. 179 Konstytucja stanowi: „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony„.

W Konstytucji nie ma innych możliwości powoływaniu sędziów ani nie ma odesłania do rozstrzygnięcia w sprawie, w ustawach zwykłych.

Nie wystarczy na ulicach krzyczeć: Konstytucja, Konstytucja (…). Trzeba jeszcze dbać, domagać się, by ustawy zwykłe były zgodne z Konstytucją oraz by sędziowie przestrzegali w pierwszej kolejności Konstytucji, w tym art. 8:

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”.

Wprost z Konstytucji wynika, że ustawa zasadnicza powinna być stosowana w pierwszej kolejności. By jakieś kwestie regulować w ustawie zwykłej, powinien być odpowiedni zapis w Konstytucji, np. art. 182 Konstytucji stanowi: „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa”. Co znaczy, że w ustawie zwykłej powinno być uregulowane w jaki sposób wybierani są obywatele do składów sędziowskich, po ile osób ma być w składach sądów itp. Zapisu ustawy zasadniczej nie można mylić z możliwością pomijania zwykłych ludzi w składach sądów, co niestety ma miejsce.

W Trybunale Konstytucyjnym jest skarga na nieprawidłowe obsadzenie składu sądu przez delegowanego przez ministra sędziego, która poparta została przez Rzecznika Praw Obywatelskich, którą powinni poprzeć wszyscy obywatele poszkodowani przez instytucje państwa, w tym przez sędziów, która to skarga powinna zostać rozpoznana niezwłocznie.

Chodzi mi o skargę osoby prywatnej popartą przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie naruszania Konstytucji przez art. 77 prawa o ustroju sądów powszechnych, poprzez ustanowienie w ustawie zwykłej bez podstaw w Konstytucji delegowania sędziów do sądzenia w innych sądach niż wynika z aktu powołania przez prezydenta.

Nie trzeba tęgich głów, trybunałów by zauważyć, że delegowanie przez ministra sędziów jest ewidentnym ingerowaniem władzy ustawodawczej reprezentowanej przez ministra sprawiedliwości w niezależną ponoć władzę sądowniczą, która narusza art. 10 Konstytucji.

Jak mogliśmy wygrywać w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych z oddziałem ZUS i Prezesem KRUS reprezentującymi władzę wykonawczą, gdy w bardzo dużej części składów sędziowskich w sądzie odwoławczym, byli sędziowie delegowani przez władzę wykonawczą? – Czy taki stan rzeczy ma cokolwiek wspólnego z bezstronnym sądem zagwarantowanym w art. 45 Konstytucji i prawie międzynarodowym?

W składach sądów, w których są sędziowie delegowani przez ministrach bez podstawy prawnej w Konstytucji, jednocześnie w tych samych składach sądów nie ma w większości przypadków zwykłych obywateli, pominięty jest art. 182 Konstytucji. W sprawie bardzo ważny jest również art. 4. 2 Konstytucji, który stanowi: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

Sąd są jedną z rodzaju władz do której nie wybieramy przedstawicieli, w takim stanie rzeczy władza powinna być sprawowana bezpośrednio na podstawie art. 182 Konstytucji.

W takim stanie rzeczy, gdy w składach sadów są sędziowie delegowani przez ministra, nie ma zwykłych obywateli zgodnie z wymogami art. 182 konstytucji, to nie jest zachowany warunek w zakresie bezstronności sądu wymagany przez art. 45 Konstytucji i w związku z art. 9 Konstytucji nie jest zachowany warunek bezstronności sądu wymagany przez prawo międzynarodowe.

Pomijanie zwykłych obywateli w składach sądów, naruszanie wyłącznych uprawnień prezydenta do powoływania sędziów, stał się praktyką bardzo powszechną, która uważam, że jest jedną z przyczyn patologii w polskim sądownictwie, ponieważ władza wykonawca z naruszeniem Konstytucji, w oparciu o ustawę zwykłą ma możliwość wpływania na składy sądów. Dlatego skarga konstytucyjna skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją art. 77 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych powinna zostać rozpoznana niezwłocznie.

Niezwłocznie na podstawie art. 182 powinna zastać uchwalona ustawa, która ureguluje sposób wyboru obywateli do wszystkich składów sędziowskich oraz określi ilość osób w każdym ze składów sądów, która

nie powinna być mniejsza niż ilość sędziów zawodowych, których rola w procesach powinna zostać ograniczona do czuwania nad prawidłowością, zgodnością z prawem czynności wykonywanych przez sąd.

Dość już w Polsce sądownictwa, które nie spełnia nawet podstawowej roli, gdzie składy sądów nie są zgodne z Konstytucją. Mamy prawo do jawnie działających, faktycznie bezstronnych, sprawiedliwych, niezawisłych, rzetelnie działających sądów.

Barbara Berecka

Posted in Bezpieczeństwo, Demokracja i wolność, Dyskusje społeczno - polityczne, Państwo prawa | Tagged , , | Możliwość komentowania Sędziów powołuje prezydent, a Naród jest najwyższą władzą! została wyłączona

Witajcie po bardzo długiej przerwie technicznej

Co nas nie zabije, wzmocni nas, tylko ostatnio zbyt dużo jest wzmacniania. Dlatego zacznę bardzo spokojnie, od opublikowania zdjęcia mojej domowej roślinki, która zdążyła już podrosnąć. Zdjęcie jest sprzed kilku miesięcy. A jednak nie demokracja  Nie wiem jak Wy, ja potrzebuję mieć w swoim otoczeniu naturalną zieleń.

Barbara Berecka

Posted in Bez kategorii, Ludzie | Tagged , , | Możliwość komentowania Witajcie po bardzo długiej przerwie technicznej została wyłączona

Zamiast zgłaszać obiekcje, trzeba pracować na rzecz zmian!

CIĄGLE SŁYSZĘ, że władzę TRZEBA ZMIENIĆ!

Urna-wyborczaNie rozumiem w CZYM jest PROBLEM w roku podwójnych wyborów, oprócz przekonania ogromnej części ludzi, że zmian powinni dokonać inni?

Wiem, wiem, że obiekcji jest cała masa. Jednak nie o obiekcje i napotykane trudności chodzi. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Ciągle mamy problem z biernością ogromnej części obywateli, mamy problem w wyczekiwaniu, że ktoś inny za nas załatwi sprawy wspólne.

Nie dalej jak wczoraj ktoś na FB napisał, że jakieś stowarzyszenie zajmuje się sobą, sprawami swoich członków. Przepraszam bardzo, stowarzyszenia składają się z ludzi, a kim mają się zajmować, jak nie sprawami swoich członków, a nie osób cwańszych, które tylko czekają na pomoc?

Podobnie jest z wyborami. To nie jest tylko sprawa kandydatów i ich najbliższych współpracowników, by dokonać zmian we władzach. Kandydaci oczywiście muszą dotychczasową postawą, działalnością gwarantować, że będą zabezpieczać sprawy Polski i Polaków.

Pierwszą barierą są podpisy, gdy zbiera je mała grupa ludzi, to trzeba wykonać ogromną pracę. Gdyby w zbieranie podpisów zaangażowała się duża grupa obywateli, to bez większego wysiłku można zebrać niezbędną liczbę podpisów do zarejestrowania listy.

Następna sprawa, to kontrolowanie głosowania i liczenia głosów. Tu nie może być marudzenia, że nie mam pieniędzy, bo członkowie komisji wyborczych otrzymują wynagrodzenie za przeprowadzanie wyborów i liczenie głosów. By zabezpieczyć się przed fałszerstwami, komitet powinien dysponować danymi z wszystkich komisji obwodowych z całego kraju.

To jest bardzo proste przy obecnym stanie techniki i można na tym jeszcze zarobić. Człowiek zgłasza się do pracy w komisji, za pracę w której otrzymuje wynagrodzenie. Należycie wykonuje swoje obowiązki, a po zakończeniu głosowania fotografuje wywieszony protokół i przesyła do osób upoważnionych do liczenia głosów niezależnie od komisji terytorialnych i PKW.

Partie są jak układanki z klocków

– Kto może Narodowi czyli najwyższej władzy zorganizować się i samodzielnie policzyć głosy niezależnie od liczenia głosów, które przeprowadzą w ogromnej części sędziowie?

Barbara Berecka

Posted in Demokracja i wolność, Dyskusje społeczno - polityczne, Państwo prawa, Życie społeczno-polityczne | Tagged , , | Możliwość komentowania Zamiast zgłaszać obiekcje, trzeba pracować na rzecz zmian! została wyłączona

Zróbmy kampanię społeczną – pięć lat później

TO JEST CZAS NA DZIAŁANIE, A NIE TYLKO DYSKUTOWANIE!

Materiał piszę po sugestii internauty, by przedstawić plan działania, budowania ruchu obywatelskiego. Tylko widzicie, zręby takich planów są od lat, tworzyli je różni ludzie. Tylko bardzo trudno jest, zebrać odpowiednio dużą grupę ludzi, by je skutecznie realizować. Trzeba oczywiście rozmawiać, dyskutować, ale musi być zachowana równowaga między słowami i pracą oraz muszą być kontrolowane i oceniane efekty pracy.

Na chwilę wrócę do swojego tekstu prawie sprzed pięciu lat: „Ja nie mam gotowych rozwiązań ale wiem, że debaty publiczne muszą być prowadzone z wykorzystaniem argumentów merytorycznych. Zdecydowanie mniej trzeba mówić o osobach, a więcej o programach, ważnych sprawach do załatwienia. Można się kłócić o wszystko, tylko jak długo i po co?”.

Na dzień dzisiejszy, prawie po pięciu latach wygląda na to, że kłócić się można do końca świata, a nawet dłużej i to praktycznie o wszystko.

– Czy warto było kilka lat temu zacząć pisać w sieci? Z mojego punktu widzenia, choć ciągle jest masa spraw nie załatwionych, było warto i to bardzo warto.

Dzięki swoim tekstom pisanym w sposób dość specyficzny dotarłam do wielu ludzi, poznałam osobiście bardzo wiele osób. Od kilku miesięcy w gronie najbliższych współpracowników mam specjalistę od języka. Podziwiam go, że tak dzielnie znosi mój sposób pisania i toleruje to, jak ja piszę.

Ciągle tkwimy w ślepym zaułku, jeżeli chodzi o stworzenie liczącego się w kraju ruchu społecznego. Nie można jednocześnie nie zauważyć, że dzięki ogromnej aktywności w sieci blogerów, dziennikarzy wzrosła świadomość, czyli edukacja obywatelska prowadzona w różny sposób i przez różne osoby odniosła ogromny sukces. Dosłownie jak grzyby po deszczu w ostatnich latach powstawały autentycznie obywatelskie grupy, w tym stowarzyszenia. To, że są one rozbijane, ludzie są celowo skłócani, to jest zupełnie inna sprawa. Mimo wszystko pracujemy. Dalej robimy swoje i musimy się rozwijać.

Wzrost świadomości obywatelskiej oraz powstanie licznych fundacji i stowarzyszeń, to jest ogromny sukces ostatnich lat wypracowany przez zwykłych ludzi za prywatne pieniądze. Bo fundacje i stowarzyszenia przyrządowe czy przy samorządowe, to jest zupełnie inna sprawa.

Teraz konieczne jest przełamanie piętrzących się trudności, przy połączeniu siły autentycznych organizacji obywatelskich. Nie możemy sobie z problemami poradzić od lat, ale wreszcie musimy dać radę. Walki na rzecz przywrócenia praworządności, przywrócenia państwa obywatelom nie da się wygrać w pojedynkę lub poprzez małe rozproszone po kraju grupy.

Zróbmy kampanię społeczną

Znaczących zmian można dokonać działając w tym samym czasie w różnych miejscach Polski, jak Polska długa i szeroka.

Barbara Berecka

Posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej | Tagged | Możliwość komentowania Zróbmy kampanię społeczną – pięć lat później została wyłączona

Stowarzyszenie ISKRA 2015 – statut

STATUT
Stowarzyszenia ISKRA 2015 z dnia 27-06-2015 roku

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie pod nazwą ISKRA 2015, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest zarejestrowanym, powołanym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.), działającym na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów.
2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
4. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej. 5. Stowarzyszenie może być reprezentowane przez członków Zarządu zgodnie z § 20. 4 oraz przez pełnomocników upoważnionych przez członków Zarządu zgodnie z § 25 Statutu.
§ 3
1. W ramach Stowarzyszenia mogą działać terenowe jednostki organizacyjne takie jak: Koła Gminne/Dzielnicowe, Grupy Regionalne i Grupy Okręgowe.
2. Koło Gminne/Dzielnicowe powoływane jest przez minimum 3 Zwyczajnych Członków Stowarzyszenia z terenu danej gminy/dzielnicy, którzy spośród siebie wybierają Koordynatora Gminnego/Dzielnicowego do reprezentowania Koła na zewnątrz oraz do kontaktów z Koordynatorami Regionalnym i Okręgowym oraz Zarządem Stowarzyszenia.
3. Grupy Regionalne powoływane są po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia, przez minimum 3 Koordynatorów Kół Gminnych lub Dzielnicowych z terenu miasta, powiatu lub województwa, którzy spośród siebie wybierają Koordynatora Regionalnego, do reprezentowania Grupy Regionalnej oraz do kontaktów z Koordynatorem Okręgowym i Zarządem Stowarzyszenia. 4. Grupy Okręgowe powoływane są po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia, przez minimum 3 Koordynatorów Regionalnych, którzy spośród siebie wybierają Koordynatora Okręgowego, do reprezentowania Grupy Okręgowej oraz do kontaktów z Zarządem. 5. Do rezygnacji z pełnienia funkcji Koordynatora wymagana jest forma pisemna.
6. W przypadku rezygnacji Koordynatora Koła Gminnego/Dzielnicowego lub utraty przez niego członkostwa w Stowarzyszeniu, Członkowie Koła spośród siebie wybierają nowego koordynatora, który zajmuje miejsce dotychczasowego w Kole, Grupie Regionalnej i ewentualnie Okręgowej do czasu upływu kadencji koordynatorów w Stowarzyszeniu.
§ 4
Stowarzyszenie ma wyłączne prawo używania pieczęci, strojów organizacyjnych oraz odznak z nazwą, adresem, stroną internetową lub znakiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 5
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz aktywnego udziału obywateli Polski w życiu społeczno-politycznym.
2. Prowadzenie edukacji obywatelskiej w celu podnoszenia świadomości, w tym prawnej oraz wiedzy na temat funkcjonowania struktur państwa i samorządów oraz instytucji publicznych.
3. Działanie na rzecz przestrzegania praw obywatelskich przez przedstawicieli państwa, instytucji publicznych i struktur samorządowych. Przeciwdziałanie różnicowaniu obywateli, dyskryminacji.
4. Prowadzenie działań na rzecz egzekwowania Konstytucji oraz innego prawa,. Zwracanie uwagi na właściwe miejsce ustawy zasadniczej w polskim systemie prawnym, przy stosowaniu prawa, rozstrzygania spraw.
5. Egzekwowanie właściwego wykonywania obowiązków przez przedstawicieli organów władzy publicznej, w tym ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz organów ścigania, instytucji publicznych i przedstawicieli struktur samorządowych.
6. Działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych oraz struktur samorządowych i instytucji publicznych.
7. Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym poprzez wszelkie prawem dopuszczone metody i formy pracy oraz działania. W tym udział w kampaniach społecznych, politycznych i referendalnych.
8. Wypowiadanie się w sprawach indywidualnych i publicznych do władz, instytucji publicznych oraz przedstawicieli struktur samorządowych. Podejmowanie interwencji oraz reprezentowanie interesów obywateli przed sądami, urzędami i innymi jednostkami organizacyjnymi państwa oraz samorządów.
9. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa i ograniczenia biurokracji oraz ograniczania kosztów funkcjonowania państwa, instytucji publicznych i struktur samorządowych.
10. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia i utrzymania miejsc pracy.
§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wypowiadanie się na piśmie, udział w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, wykonawczych, administracyjnych i innych dla ochrony słusznego interesu społecznego lub indywidualnego, praw zawartych w Konstytucji RP, w tym ochrony praw oraz wolności człowieka i obywatela.
2. Współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów działania.
3. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia.
4. Współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi.
5. Wspieranie obywateli poszkodowanych przez przedstawicieli państwa, instytucji publicznych i struktur samorządowych.
6. Prowadzenie edukacji obywatelskiej, akcji informacyjnych, organizowanie spotkań obywatelskich w celu aktywizacji i podnoszenia świadomości społecznej. Kolportowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
7. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości prawa i obsługi obywateli przez funkcjonariuszy publicznych poprzez zgłaszanie uwag, propozycji, postulatów, opiniowanie pracy władz, instytucji publicznych i samorządów a także poprzez inne sposoby oddziaływania dopuszczone przez prawo.
8. Pomoc organizacyjno – techniczną, finansową i rzeczową na rzecz osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia nieodpłatnie.
9. Udział w różnego typu spotkaniach obywatelskich, w tym również pikietach i protestach przeciwko gardzeniu ludźmi i prawem przez funkcjonariuszy publicznych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych.
2. Członków Wspierających.
3. Członków Honorowych.
§ 8
I. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być :
1. Każdy pełnoletni obywatel RP, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych. 2. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby w wieku 16-18 lat oraz poniżej 16 roku życia, zgodnie z art. 3. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.
II. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po:
1. Złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata i złożeniu pisemnego zobowiązania do przestrzegania statutu Stowarzyszenia. W przypadku małoletnich poniżej 16 roku życia wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do Stowarzyszenia oraz dodatkowo w trakcie działalności do udziału w konkretnych działaniach grupy.
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu złożonej deklaracji przez dwóch członków Stowarzyszenia z których jeden musi pełnić funkcję Koordynatora Regionalnego, Koordynatora Okręgowego lub Członka Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. O przyjęciu członka Wspierającego decyduje Zarząd na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.
§ 10
1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei i celów propagowanych przez Stowarzyszenie.
2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 11
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. Uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia zgodnie z jego działalnością statutową.
3. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia.
4. Współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia,
poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą.
5. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia z uwzględnieniem art.3. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, w odniesieniu do członków w wieku 16-18 lat i małoletnich poniżej 16 roku życia.
§ 12
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów
oraz prowadzonej działalności.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4. Przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.
§ 13
1. Członek Wspierający i Honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 Statutu.
2. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
3. Członek Honorowy jest obowiązany do propagowania celów i działalności Stowarzyszenia, przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zasad etycznego postępowania.
§ 14
I. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Koordynatorowi Gminnemu, Regionalnemu lub Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Utraty zdolności do czynności prawnych.
3. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres 12 miesięcy, o ile nie zostanie z nich zwolniony ze względu na sytuację materialną lub bardzo aktywną postawę w działalności lub z innych powodów po przekazaniu przez Zarząd informacji o skreśleniu pisemnie lub drogą mailową.
4. Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Zarządu, po przekazaniu przez Zarząd informacji pisemnie lub drogą mailową.
II. 2. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie § 14. I. 3, następuje po pozytywnym przegłosowaniu wniosku zwykłą większością głosów przez Zarząd.

Rozdział IV
Władze i Koordynatorzy Stowarzyszenia
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków (Delegatów),
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów, wybieranych przez Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów. Na 15 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przypada 1 delegat, wybierany w głosowaniu tajnym w Grupie Regionalnej na minimum 7 dni przed Walnym Zebraniem Delegatów. Niezależnie od powyższego delegatami są członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Koordynatorzy Regionalni i Okręgowi. O terminie i miejscu wyboru delegatów Koordynator Regionalny zawiadamia drogą elektroniczną wszystkich członków Stowarzyszenia z danego regionu, co najmniej 7 dni przed zebraniem. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zebraniu Członków. 3.Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Koordynatorów trwa cztery lata.
4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
5. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. 6. Wszystkie władze i jednostki organizacyjne są zobowiązane badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia zgodnie ze swoją właściwością oraz informować o podjętych uchwałach i orzeczeniach.
Walne Zebranie Członków (Delegatów)
§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok do końca października każdego roku. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane jest przez Zarząd na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 Członków Stowarzyszenia celem załatwienia konkretnych spraw. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) § 17 stosuje się odpowiednio.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków (Delegatów), Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia uczestników drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed zebraniem.
§ 17
Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) są prawomocne przy obecności:
1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2. W drugim terminie – który może być wyznaczony w tym samym dniu, nie wcześniej niż
30 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.
§ 18
1. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni, którzy ukończyli 16 lat.
2. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Wspierający, Honorowi i zaproszeni goście.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie kierunków merytorycznej działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie, zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz
Stowarzyszenia.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, które nie należą do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 20
1. Zarząd jest organem wykonawczym i najwyższą władzą kierującą działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się od 3 do 6 osób. Członkowie Zarządu wybierani są imiennie przez Walne Zebranie Członków w jednym głosowaniu. Zarząd wybiera spośród wybranych osób funkcyjnych Członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika. Ukonstytuowanie Zarządu następuje na pierwszym posiedzeniu. 3. Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie składana jest na piśmie Zarządowi.
4. Każdy z członków Zarządu posiada uprawnienie do reprezentowania Stowarzyszenia w granicach statutowych. Do rozporządzania i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest wspólne działanie Prezesa, Skarbnika i jednego Członka Zarządu.
5. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes,
b) Wiceprezes,
c) Skarbnik,
d) Członkowie Zarządu. 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu drogą elektroniczną, co najmniej na trzy dni przed jego odbyciem.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 m-cy.
8. Posiedzenia Zarządu są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków. W przypadku równej liczby głosów w posiedzeniach Zarządu rozstrzyga głos Prezesa. 9. Zarząd załatwia poszczególne sprawy poprzez uchwały.
§ 21
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Opiniowanie składanych deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 2. Nadawanie godności Członka Honorowego. 3. Podejmowanie uchwał o utracie członkostwa, przyjmowanie do wiadomości informacji o rezygnacji z członkostwa lub pełnionej funkcji Koordynatora oraz w Komisji Rewizyjnej lub Zarządzie.
4. Powoływanie komisji problemowych w sprawach związanych z programem i formami realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania oraz zwalniania z opłaty składek.
6. Przedstawianie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
7. Określanie rocznych i bieżących planów pracy Stowarzyszenia.
8. Zawieranie umów o współpracę z innymi organizacjami i instytucjami.
9. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
10. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu.
11. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
12. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
13. Wydawanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia. 14. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje w razie ustąpienia, odwołania lub utraty członkostwa przez członka Zarządu prawo kooptacji członka zarządu, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji Zarządu. Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się na wniosek i poprzez uchwałę pozostałych członków Zarządu. 14. W przypadku gdy liczba Koordynatorów Okręgowych będzie wynosiła dziesięciu lub mniej, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej zgodnie z zasadami zawartymi w § 24. 3 Statutu.
Komisja Rewizyjna
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie gospodarki finansowej oraz zgodności ze Statutem działalności, w tym podejmowanych uchwał Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) spośród wszystkich Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia, a także nie mogą być w żadnym stopniu spokrewnieni z członkami Zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą podlegać członkom organu zarządzającego z tytułu zatrudnienia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnym i niezależnym od Zarządu, a także nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. 8. Walne Zebranie Członków (Delegatów) może odwołać członka Komisji Rewizyjnej w przypadku uchylania się od wykonywania obowiązków członka organu nadzoru, zaniedbywania czynności kontrolnych działalności Stowarzyszenia lub prawomocnego skazania.
§ 23
I. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.
2. Kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu.
3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi.
4. Sporządzanie lub zlecanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podanie ich do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się przez zainteresowane podmioty.
5. Sporządzanie lub zlecanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz ich ogłaszanie.
6. Przekazywanie właściwemu ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za dany rok z działalności Stowarzyszenia zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem posiadania ich statusu.

II. Komisja rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Żądania od członków Zarządu lub innych członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
Koordynatorzy
§ 24
1. Do kompetencji Koordynatorów Gminnych/Dzielnicowych, Regionalnych i Okręgowych należy reprezentowanie swoich grup w szczególności w rejonie ich działania, dbanie o właściwy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi członkami Koła lub Grupy, grupami Stowarzyszenia i Zarządem oraz przyjmowanie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i pisemnych informacji o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. 2. Regionalny i Okręgowy Koordynator wraz z dowolnym Zwyczajnym Członkiem Stowarzyszenia, ma prawo opiniować deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia i obowiązany jest pozytywnie zaopiniowaną deklarację przekazać Zarządowi. 3. Okręgowym Koordynatorom, gdy liczba ich będzie wynosiła więcej niż dziesięciu, przysługuje prawo kooptacji członków Komisji Rewizyjnej, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się poprzez wybór członków komisji przez co najmniej połowę Koordynatorów Okręgowych zwykłą większością głosów. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Pełnomocnicy Stowarzyszenia
§ 25
1. Zarząd do realizacji celów statutowych, załatwiana spraw Stowarzyszenia, w tym do reprezentacji przed sądami i innymi organami państwa oraz samorządów może korzystać z Pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
2. Pełnomocnikiem Stowarzyszenia nie musi być jego członek.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§ 26
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
§ 27
Zakazuje się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 28
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia lub Delegatów.
§ 29
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia lub delegatów.
2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) nie stanowi inaczej.
3. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków (Delegatów) stanowi inaczej,
4. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

Posted in Bez kategorii, współdziałanie i współpraca | Tagged | Możliwość komentowania Stowarzyszenie ISKRA 2015 – statut została wyłączona